Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas, (kodas–188764867)
Pareigos Švietimo skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo  skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį švietimo srityje;

3. turėti darbo patirties asmenų aptarnavimo srityje;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir naudojimą;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, dokumentų valdymo sistema „Kontora“, gebėti naudotis Lietuvos Respublikos registrais ir informacinėmis sistemomis;

6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

 

1. kuruoti priskirtų bendrojo ugdymo mokyklų veiklą – teikti vadybinę, dalykinę pagalbą, padėti įgyvendinti ugdymo turinį, stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo sąlygas, procesus, pasiekimus ir pokyčius;

2. apdoroti su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti susijusios informacijos apdorojimą;

3. nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, padėti rengti sprendimus ir atsakymus;

4. priimti ir aptarnauti asmenis arba prireikus koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą;

5. konsultuoti priskirtos srities klausimais;

6. kuruoti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose;

7. koordinuoti mokinių saugumo užtikrinimo prevencijos programų įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose;

8. koordinuoti mokinių vasaros užimtumo stovyklas bendrojo ugdymo mokyklose;

9. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;

10. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, socialiniais partneriais, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir rengti į juos atsakymus;

11. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 7,25 (atskaičius mokesčius apie 820 Eur)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. užpildytą pretendento anketą.
  Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

 Iki 2021-09-06

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.