Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio specialistas
Darbo vieta Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyris

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį žemės valdymo ir tvarkymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, savivaldybės nekilnojamojo turto vertinimą, pardavimą, pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5. mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

                   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1.rengti dokumentus, susijusius su žemės sklypo formavimo inicijavimu, ir teikti juos Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padaliniui, organizuojančiam teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

2. vykdyti valstybinės žemės sklypų, kuriuose yra Savivaldybės valdomų statinių ir įrenginių (išskyrus perduotus panaudos, patikėjimo ar nuomos teise), rekreacinių želdynų, miesto parkų, skverų, aktyviai rekreacijai skirtų teritorijų perėmimo Savivaldybei neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais procedūras;

3. vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise, nuomos ir panaudos pagrindais procedūras, Savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų nuomos ir suteikimo panaudos pagrindais procedūras, kontroliuoti, kaip vykdomos nuomos ir panaudos sutarčių sąlygos, kaip naudojami patikėjimo teise perduoti Savivaldybės žemės sklypai, rengti reikalavimus pašalinti nustatytus pažeidimus, rengti pasiūlymus ir teikti dokumentus dėl sutarčių nutraukimo prieš terminą;

4. rengti siūlymus dėl galimybių perimti valstybinės žemės sklypus Savivaldybės nuosavybėn ar Savivaldybei valdyti patikėjimo teise, vykdyti valstybinės žemės sklypų perėmimo Savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo ar nuosavybės teise procedūras;

5. kontroliuoti, kad žemės sklypų, suformuotų prie Savivaldybės valdomų statinių ir įrenginių, naudotojai sudarytų šių valstybinės žemės sklypų panaudos ar nuomos sutartis;

6. rengti dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus valstybinio miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūrai vykdyti;

7. atlikti teisės aktų nustatytus veiksmus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradėjimo, rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrai vykdyti reikalingus dokumentus, organizuoti ir kontroliuoti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą ir jų įgyvendinimą, kai yra priimtas sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą;

8. rengti technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių su tiekėjais projektus, kontroliuoti pasirašytų su tiekėjais sutarčių vykdymą, priimti suteiktas paslaugas, rengti dokumentus dėl sumokėjimo už suteiktas paslaugas, dalyvauti nekilnojamojo turto apžiūrose ir rengti apžiūrų aktus;

9. rengti Savivaldybės teisės aktus ir kitus dokumentus, kurie būtini norint įsigyti Savivaldybės funkcijoms atlikti reikalingą nekilnojamąjį turtą;

10. registruoti dokumentų valdymo sistemoje dokumentus pagal savo kompetenciją, sudaryti dokumentų bylas, tvarkyti jas ir saugoti, perduoti saugotinus dokumentus į skyriaus archyvą;

11. pagal savo kompetenciją pildyti elektronines duomenų bazes, rengti duomenų pokyčių analizes ir ataskaitas;

12. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis institucijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, rengti atsakymus į prašymus, skundus ir paklausimus, dalyvauti su skyriaus veikla susijusių komisijų ir darbo grupių veikloje;

13. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbo užmokestis koeficientas 7,5
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Nekilnojamo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2022-01-19

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.