Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio specialistas
Darbo vieta Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyris
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, žemės naudojimą, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,MS Internet Explorer“;

5. mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti savarankiškas, pareigingas, darbštus.

                   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. analizuoti nekilnojamojo turto naudojimo efektyvumą, racionalumą ir panaudojimo galimybes, rengti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su negyvenamosios paskirties statinių nuoma, suteikimu patikėjimo teise ir panaudos pagrindais;

2. kontroliuoti nekilnojamojo turto nuomos, panaudos ir patikėjimo sutartyse nurodytų sąlygų vykdymą, su sutartimis susijusius mokėjimus, administruoti skolas, vykdyti sutarčių nutraukimo prieš terminą procedūras;

3. rengti siūlymus dėl nekilnojamojo turto įtraukimo į Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, inicijuoti žemės sklypų, priskirtų viešame aukcione parduotinam nekilnojamajam turtui, formavimą;

4. dalyvauti nekilnojamojo turto apžiūrose, įvertinti turto būklę, rengti apžiūros aktus, organizuoti priemones dėl neteisėtai naudojamo nekilnojamojo turto atlaisvinimo, bendradarbiauti su antstoliais iškeldinimo iš neteisėtai užimto nekilnojamojo turto ir skolų išieškojimo klausimais, dalyvauti vykdant iškeldinimo procedūras;

5. rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl nekilnojamojo turto perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kitoms institucijoms arba dėl turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn;

6. rengti dokumentus ir teisės aktų projektus dėl nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti, jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo, inicijuoti nurašyto turto griovimo ir išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro procedūras;

7. rengti su nekilnojamojo turto priežiūra ir administravimu susijusių paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų technines specifikacijas ir reikalavimus tiekėjams, organizuoti sutarčių su laimėtojais pasirašymą, kontroliuoti pasirašytų sutarčių vykdymą;

8. registruoti dokumentų valdymo sistemoje dokumentus pagal savo kompetenciją;

9. pildyti pagal savo kompetenciją elektronines nekilnojamojo turto duomenų bazes, užtikrinti duomenų teisingumą, rengti duomenų pokyčių analizes, pagal nekilnojamojo turto duomenų bazėse sukauptus duomenis sudaryti duomenų sąrašus ir ataskaitas;

10. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis institucijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, rengti atsakymus į prašymus, skundus ir paklausimus, dalyvauti su skyriaus veikla susijusių komisijų ir darbo grupių veikloje;

11. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbo užmokestis koeficientas 8,55
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Nekilnojamo turto skyriaus  specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama  telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2023-06-05

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.