Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo Būsto valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.  turėti socialinių, fizinių mokslų arba technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, gyvenamosios vietos deklaravimą, valstybės paramą būstui išsinuomoti, gyvenamųjų patalpų nuomą, nuomininkų atsiskaitymą už nuomą ir komunalines paslaugas, nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS);

5. mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. siekiant efektyviai ir racionaliai valdyti statinius:

1.1. analizuoti statinių naudojimo efektyvumą, racionalumą ir panaudojimo galimybes, atlikti socialinio būsto poreikio analizę, rengti su tuo susijusius siūlymus;

1.2. dalyvauti statinių apžiūrose, įvertinti jų būklę, rengti apžiūros aktus, įgyvendinti priemones asmenims, gyvenantiems be teisinio pagrindo, iškeldinti iš statinių, atstovaujant Savivaldybės, kaip statinių savininkės, interesams, dalyvauti kartu su antstoliu asmenų iškeldinimo iš statinių procedūrose;

1.3. tikrinti statinių teisinės būklės (nurodytos Nekilnojamojo turto registro dokumentuose) atitiktį realiai būklei, nagrinėti problemas, susijusias su nekilnojamojo turto registruose registruotų duomenų neatitiktimi realiems turto duomenims, teikti siūlymų problemoms spręsti, rengti užsakymus paslaugų teikėjui statinių kadastro duomenims nustatyti, inicijuoti naujų kadastro objektų statiniuose formavimą ir organizuoti teisinį registravimą Savivaldybės vardu ir įtraukimą į Savivaldybės buhalterinę apskaitą;

1.4. rengti siūlymų dėl statinių įtraukimo į viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, inicijuoti žemės sklypų, priskirtų viešame aukcione parduotiniems statiniams, formavimą ir įregistravimą, užtikrinti, kad statiniai būtų tinkamai parengti pardavimui, rengti ir teikti tinkamai parengtus dokumentus aukcionus organizuojančiam specialistui;

1.5. rengti dokumentus nuomojamo Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio pastatų pardavimui, užtikrinti, kad šis turtas būtų tinkamai parengtas pardavimui, teikti tinkamai parengtus dokumentus pardavimus organizuojančiam specialistui;

1.6. inicijuoti ir organizuoti neišnuomotų statinių remonto atlikimą, apsaugą, techninę priežiūrą ir jiems priskirtų teritorijų tvarkymą;

1.7. rengti dokumentus Nereikalingų arba netinkamų (negalimų) naudoti nekilnojamųjų (negyvenamųjų) daiktų apžiūros komisijai dėl statinių pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti, rengti teisės aktų dėl šio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo projektus, inicijuoti nurašyto turto griovimo procedūrą, teikti dokumentus dėl nekilnojamojo turto išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro ir išbraukimo iš Savivaldybės buhalterinės apskaitos;

1.8. rengti Savivaldybės teisės aktus, susijusius su statinių nuoma, keitimusi Savivaldybės gyvenamosiomis patalpomis ir kitais savo kompetencijos klausimais;

1.9. rengti dokumentus, reikalingus mokėjimui už suteiktas komunalines paslaugas ir administravimą vykdyti, planuoti lėšas ir kaupti informaciją apie panaudotas lėšas komunalinių ir administravimo paslaugų teikimo išlaidoms apmokėti;

2. siekiant tinkamai administruoti statinių nuomą:

2.1. rengti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, tikrinti sudarytų nuomos sutarčių duomenų teisingumą;

2.2. kontroliuoti, kaip vykdomos Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys, tikrinti informaciją apie nuomos sutarčių sąlygų pažeidimus, organizuoti šių pažeidimų šalinimą ir skolų už gyvenamųjų patalpų nuomą išieškojimą, nuomos sutarčių nutraukimą ir nuomininkų iškeldinimą;

2.3. kontroliuoti, kaip teikiamos Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugos (nuomos mokesčio surinkimas, informacijos apie nemokius ar pažeidusius nuomos sutartį nuomininkus ir asmenis, gyvenančius be nuomos sutarties arba savavališkai užėmusius Savivaldybės gyvenamąsias patalpas, rinkimas, prevencinio ir teisinio poveikio priemonių jiems taikymas);3. laikantis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, teikti daugiabučius namus administruojančioms įmonėms ir daugiabučių namų savininkų bendrijoms, komunalinių paslaugų teikėjams jų reikalavimu informaciją apie nuomininkus ir jų šeimos narius (nemokančius mokesčių už suteiktas paslaugas), su kuriais sudarytos nuomos sutartys, ir apie buvusius gyvenamųjų patalpų nuomininkus, su kuriais nuomos sutartys nutrauktos ir kurie teismo sprendimais yra keldinami arba yra iškeldinti, siekiant tinkamai vykdyti skolų už suteiktas komunalines paslaugas išieškojimą;

24. rengti sutikimus dėl gyvenamosios vietos gyvenamosiose patalpose deklaravimo ir teikti pasirašyti Savivaldybės tarybos įgaliotam asmeniui, siekiant užtikrinti, kad nuomojamų Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai ir jų šeimos nariai būtų deklaravę gyvenamąją vietą arba būtų patikslinti minėtų asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys;

2.5. vykdyti įstatymais priskirtų statinių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras, siekiant užtikrinti Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymą;

2.6. pagal savo kompetenciją pildyti elektronines nekilnojamojo turto duomenų bazes, užtikrinti duomenų teisingumą, rengti duomenų pokyčių analizes, pagal nekilnojamojo turto duomenų bazėse sukauptus duomenis sudaryti duomenų sąrašus ir ataskaitas, siekiant valdyti operatyvią ir teisingą informaciją apie Savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą;

2.7. sudaryti gyvenamųjų patalpų dokumentų bylas pagal nekilnojamojo turto objektus, tvarkyti jas ir saugoti, perduoti saugotinus dokumentus į skyriaus archyvą, siekiant užtikrinti, kad jie būtų efektyviai valdomi ir naudojami;

2.8. nustatyta tvarka registruoti dokumentų valdymo sistemoje dokumentus pagal savo kompetenciją, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus dokumentų valdymą;

2.9. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratoriumi ir kitomis institucijomis Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos ir administravimo paslaugų teikimo klausimais, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, rengti atsakymus į prašymus ir skundus, konsultuoti Savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomininkus nuomos klausimais, dalyvauti su skyriaus veikla susijusių komisijų ir darbo grupių veikloje, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

2.10. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-08-16

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.