Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis vidaus auditorius (pakaitinis valstybės tarnautojas)
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą ir vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. siekiant įvertinti Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos valdymą, atlikti vidaus auditą atsižvelgiant į vidaus audito objektą ir Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo patvirtintą Vidaus audito programą:

1.1. tikrinti ir vertinti viešojo juridinio asmens sukurtas vidaus kontrolės procedūras, tikrinti, ar laikomasi viešojo juridinio asmens strateginių arba kitų veiklos planų, procedūrų, įstatymų, kitų norminių teisės aktų ir sutarčių, turinčių įtakos jo veiklai;

1.2. tikrinti, ar informacija apie viešojo juridinio asmens finansinę ir ūkinę veiklą yra patikima bei išsami, ir vertinti būdus, kaip renkama, analizuojama, klasifikuojama ir skelbiama tokia informacija;

1.3. tikrinti ir vertinti, ar valstybės ir Savivaldybės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama taupiai ir racionaliai pagal norminius teisės aktus ir sutartis;

1.4. tikrinti ir vertinti procedūras, taikomas viešojo juridinio asmens valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto bei informacijos apsaugai, prireikus patikrinti, ar toks turtas egzistuoja;

1.5. rengti ir pasirašyti vidaus audito ataskaitas;

2. teikti skyriaus vedėjui vidaus audito ataskaitas ir rekomendacijas, siekiant sustiprinti vidaus kontrolės procedūras ir rizikos valdymą viešajame juridiniame asmenyje;

3. pranešti skyriaus vedėjui apie vidaus audito metu nustatytus pažeidimus, siekiant, kad būtų laiku imtasi priemonių jiems pašalinti;

4. atlikti vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną skyriaus vedėjo pavedimu, siekiant nustatyti, kaip vykdomos rekomendacijos, ar gerinama padėtis audituotame objekte;

5. vykdyti kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis tam, kad būtų pasiekti Centralizuoto vidaus audito skyriaus strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-09-20

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.