Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Petrašiūnų seniūnija
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnija
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti technologijos ar fizinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2 turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, statinių naudojimo priežiūrą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. prižiūrėti kaip laikomasi Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, Kauno miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių, Kauno miesto želdinių tvarkymo, priežiūros ir apsaugos taisyklių, Gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklių reikalavimų, siekiant užtikrinti jų laikymąsi;

2. dalyvauti organizuojant bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių, šaligatvių priežiūrą, prižiūrėti jos vykdymą, teikti pasiūlymus Petrašiūnų seniūnui, taikyti teisės aktuose numatytas prevencines priemones, siekiant užtikrinti Seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą aplinkos kokybės priežiūros srityje;

3. vykdyti Seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūrą, rinkti informaciją apie statinių savininkus (naudotojus), kaupti kompiuterinėse duomenų bazėse informaciją apie statinių naudojimo priežiūrą, konsultuoti Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir statinių naudotojus statinių naudojimo priežiūros klausimais, teikti Petrašiūnų seniūnui pasiūlymus dėl statinių naudojimo priežiūros gerinimo, sudaryti teisės aktuose numatytus sąrašus, ataskaitas ir teikti juos atitinkamoms institucijoms, siekiant užtikrinti Seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūrą;

4. dalyvauti organizuojant talkas, viešuosius ir visuomenei naudingus darbus, siekiant pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę..

5. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų, siekiant užtikrinti teisės aktuose, reglamentuojančiuose statinių naudojimo priežiūrą ir aplinkos apsaugos kokybės gerinimą, numatytų reikalavimų vykdymo kontrolę.

6. nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, juose nurodytas aplinkybes, faktus, rengti jiems atsakymus ir teikti informaciją pagal savo kompetenciją, siekiant tinkamai įgyvendinti priskirtas viešojo administravimo funkcijas;

7. vykti į su Seniūnijos veikla susijusias apžiūras, dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje sprendžiant Seniūnijai priskirtos teritorijos tvarkymo ir priežiūros, statinių naudojimo priežiūros ir aplinkos apsaugos problemas tam, kad būtų pasiekti šių komisijų ir darbo grupių veiklos tikslai;

8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją ir užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą  Seniūnijos veiklos klausimais;

9. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Petrašiūnų seniūno įsakymus, vykdyti Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Petrašiūnų seniūno pavedimus, susijusius su Seniūnijos veikla, siekiant užtikrinti Seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą;

10. padėti organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Kauno miesto savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus, siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktų reikalavimai Seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančiose rinkimų apylinkėse;

11. vykdyti kitus su Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 11 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 12 22
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-09-12

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.