Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Plėtros programų ir investicijų skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį programų ir (ar) priemonių, skirtų  nevyriausybinių ir (ar) bendruomeninių organizacijų projektinei veiklai finansuoti, rengimo ir administravimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius  vietos savivaldą, viešąjį administravimą, ES finansinės paramos panaudojimą, nevyriausybinių ir (ar) bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. turėti puikius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, identifikuoti problemas ir jas spręsti.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. padėti inicijuoti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų plėtros politikai reikalingas priemones;

2. dalyvauti rengiant priskirtas nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo programas, kvietimus teikti paraiškas, kitus su priskirtomis programomis susijusius dokumentus, juos derinti su suinteresuotomis šalimis ir organizuoti šių dokumentų tvirtinimą ir viešinimą;

3. dalyvauti organizuojant tarybų, komisijų, projektų vertinimo grupių, kitų suinteresuotų šalių posėdžius nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų veiklai, plėtros politikai aptarti, kitais su nevyriausybinėmis, bendruomeninėmis organizacijomis susijusiais klausimais, rengti ir pateikti medžiagą, reikalingą jų darbui užtikrinti;

4. kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją apie nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų teikiamas paslaugas, veiklos galimybes, konsultuoti šiais klausimais suinteresuotus asmenis;

5. dalyvauti įgyvendinant Savivaldybės administracijos projektus, kuriems skirta Lietuvos Respublikos, ES ar kita tarptautinė finansinė parama, ir koordinuoti priskirtų projektų įgyvendinimą, rengti ataskaitinius dokumentus, organizuoti projektų pabaigos ataskaitų pateikimą;

6. analizuoti nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimo procesus, teikti siūlymus tiesioginiam vadovui veiklos procesų gerinimo klausimais;

7. analizuoti Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių galimybes finansuoti Savivaldybės projektus;

8. bendradarbiauti su nevyriausybinėmis, bendruomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis, Savivaldybės administracijos padaliniais, Savivaldybei pavaldžiomis įmonėmis ir įstaigomis, teikti joms informaciją ir konsultacijas savo kompetencijos klausimais; dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio šalimis nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų plėtros politikos srityje, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbo užmokestis koeficientas 6,96 (apie 720 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams;
 3. užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2019-04-25

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.