Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Plėtros programų ir investicijų skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

21. turėti patirties rengiant ir (ar) administruojant ES struktūrinių fondų ar kitų finansinės paramos priemonių finansuojamus projektus;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės investicijų politiką, ES finansinės paramos panaudojimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą, projektinio valdymo, strateginio planavimo pricipus, ES teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinę paramą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (gimtąja ir užsienio kalba);

7. turėti puikius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, identifikuoti problemas ir jas spręsti.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant priskirtas programas, kvietimus teikti paraiškas, kitus su priskirtomis programomis susijusius dokumentus, juos derinti su suinteresuotomis šalimis ir organizuoti šių dokumentų tvirtinimą ir viešinimą;

2. dalyvauti rengiant ir skelbiant kvietimus teikti paraiškas pagal administruojamas programas;

3. organizuoti ir koordinuoti pateiktų paraiškų atrankos procesą, rengti paraiškų vertinimo ataskaitas ir teikti jas reikiamoms komisijoms, projektų vertinimo grupėms, kitoms suinteresuotoms šalims;

4. organizuoti komisijų, projektų vertinimo grupių, kitų suinteresuotų šalių posėdžius programų aptarimo, projektų atrankos, kitais su programomis susijusiais klausimais, rengti  posėdžių protokolus;

5. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant projektų, pateiktų pagal administruojamas programas (toliau – programų projektai), finansavimo sutartis, jų pakeitimus projektų įgyvendinimo metu, koordinuoti programų projektų įgyvendinimą ir vykdyti priskirtų projektų priežiūrą;

6. teikti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą programų valdymo srityje (programų projektų rengimo, vertinimo, įgyvendinimo, kontrolės ir kt. klausimais);

7. rengti informaciją, susijusią su programų įgyvendinimu, ir ją skelbti arba užtikrinti, kad ji būtų paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje (www.kaunas.lt);

8. analizuoti programų administravimo veiklos procesus ir teikti siūlymus tiesioginiam vadovui veiklos procesų gerinimo klausimais;

9. dalyvauti pagal savo kompetenciją rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

10. dalyvauti įgyvendinant Savivaldybės administracijos projektus, kuriems skirta Lietuvos Respublikos, ES ar kita tarptautinė finansinė parama, ir koordinuoti priskirtų projektų įgyvendinimą, rengti technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus, kitus dokumentus, reikalingus viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti,

11. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams reikiamą medžiagą ir dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

12. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbo užmokestis koeficientas 6,96 (apie 720 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams;
  3. užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2019-09-24

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.