Įstaigos pavadinimas Kauno Antano Smetonos gimnazija
Pareigos Specialusis pedagogas (0,5 etato) / logopedas (0,5 etato)  (neterminuota darbo sutartis).

Įdarbinama nuo 2022-11-14.

Darbo vieta Prezidento Antano Smetonos gimnazija, Vijūnų g. 2, Kaunas 46117
Reikalavimai
 • pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį dirba specialiojo ugdymo kabinete ar klasėje:
 • pagrindinės darbo forma yra pratybos: individualiosios (1 mokinys), pogrupinės (2-4 mokiniai), grupinės (5-10 mokinių);
 • specialioji pedagoginė pagalba specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, mokomiems visiško integravimo būdu, teikiama pamokų metu;
 • planuoja veiklą;
 • ruošia specialiosioms pamokoms;
 • stebi mokinius pamokų metu;
 • rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas (esant poreikiui), ugdymosi rekomendacijas;
 • konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, parinkti tinkamus ugdymosi būdus ir metodus, pritaikyti ir/ar individualizuoti bendrąsias programas;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams)ir juo konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • rengia specialiąsias priemones;
 • rengia pranešimus, lankstinukus, kitą metodinę medžiagą;
 • vykdo tiriamąją veiklą;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • dalyvauja gimnazijos savivaldos institucijų veikloje, projektinio darbo grupių veikloje;
 • konsultuojasi su pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • dalyvauja logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veikloje;
 • dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą.
Funkcijos
 • Pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, formaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;
 • Planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosios veikloms, vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir gimnazijos vadovus, esant poreikiui bendradarbiauja su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, tobulina profesines kompetencijas;
 • Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei:
 • Tvarko mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, pildo elektroninį dienyną, vertina mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoja mokinių tėvus (globėjus): tris kartus metuose organizuoja trišalius pokalbius; informuoja gimnazijos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių;
 • Dalyvauja gimnazijos sudarytose darbo grupėse, komisijose, savivaldos institucijose;
 • Dalyvauja gimnazijos organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veikloje, mokyklos organizuojamuose renginiuose, bendradarbiauja juos rengiant, inicijuoja ir organizuoja bendrus renginius, akcijas su socialiniais partneriais, užtikrina gimnazijos mokinių saugumą pertraukų metu;
 • Rengia ir lydi mokinius į konkursus, olimpiadas mieste ir respublikoje; pasibaigus pradinio ugdymo procesui vykdo pradinių klasių mokinių vasaros dienos stovyklą;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja kuriant gimnazijos integruoto ugdymo turinį, vykdo prevencines programas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Priklauso nuo turimos kvalifikacijos, stažo bei darbo valandų. Atlyginimas 1450 Eur.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta Prezidento Antano Smetonos gimnazijos raštinė, Vijūnų g. 2.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu (arba paštu).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. (8 37) 43 60 36, mob. +370 671 38779

El. paštas  [email protected]

Tinklapis  http://www.pasmetonos.kaunas.lm.lt/

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2022 m. lapkričio 9 d. 12 val.

Atrankos pokalbis planuojamas 2022 m. lapkričio 10-11 d.

Tik į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.