Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Petrašiūnų seniūnas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos filialas Petrašiūnų seniūnija
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti 3 metų darbo patirtį;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo įstaigose;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, gyvenamosios vietos deklaravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, Internet Explorer;

6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Seniūno funkcijos yra šios:

1. administruoti seniūnijai skirtus asignavimus, rengti seniūnijos veiklos programas, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti seniūnijos darbą, inicijuoti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų seniūnijos kompetencijos klausimais projektų rengimą ir kontroliuoti priimtų Savivaldybės teisės aktų vykdymą, inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti seniūnijos veiklai reikalingus viešuosius pirkimus, techninių specifikacijų, reikalavimų tiekėjams bei sutarčių projektų rengimą ir užtikrinti sutarčių vykdymo kontrolę, organizuoti seniūnijos darbuotojų pasitarimus, paskirstyti užduotis seniūnijos darbuotojams, numatyti ir įgyvendinti seniūnijos vidaus kontrolės priemones, skirtas veiklos priežiūrai, siekiant užtikrinti efektyvų seniūnijos darbą;

2. organizuoti ir kontroliuoti vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemonių rengimą ir įgyvendinimą, teikti Savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos padalinių ir įstaigų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, vietinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto ir viešųjų vietų apšvietimo ir viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo, prekybos viešosiose vietose ir prekybos teisėtumo kontrolės, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių statinių, paminklų ir kapinių priežiūros, dalyvauti organizuojant bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių, šaligatvių tvarkymą ir priežiūrą, organizuoti visuomenei naudingus darbus ir statinių naudojimo priežiūrą, siekiant įgyvendinti seniūnijos nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;

3. neatlygintinai atlikti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos notariato įstatyme numatytus notarinius veiksmus, pagal suteiktus įgaliojimus surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytų administracinių nusižengimų bylas, išduoti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, planuoti lėšų poreikį gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai atlikti ir teikti nustatyta tvarka ir terminais informaciją apie šių lėšų poreikį, siekiant įgyvendinti seniūnijai priskirtas viešojo administravimo funkcijas;

4. dalyvauti rengiant ir įgyvendinat gyventojų užimtumo programas, teikti Savivaldybės administracijai pasiūlymus ir pastabas dėl kultūros renginių ir švenčių, moksleivių ir jaunimo laisvalaikio organizavimo, viešųjų sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir priežiūros, rūpintis viešosios tvarkos ir rimties palaikymu seniūnijai priskirtoje teritorijoje, siekiant užtikrinti gyventojų socialinę gerovę;

5. šaukti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas, organizuoti susitikimus su valstybės ir Savivaldybės pareigūnais, kviesti bendruomenės atstovų susirinkimus svarbiais seniūnijai klausimais, siekiant skatinti gyventojus dalyvauti vietos savivaldos procese;

6. teikti seniūnaičių sueigai svarstyti seniūnijos veiklos programas ir veiklos ataskaitas, supažindinti seniūnaičius su Savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis, apibendrinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikti juos Savivaldybės administracijai, aptarti su seniūnaičiais seniūnijai skirtus asignavimus, siekiant užtikrinti bendruomenės dalyvavimą tvarkant viešuosius seniūnijos reikalus;

7. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

8. nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengti jiems atsakymus seniūnijos veiklos klausimais, konsultuoti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikti jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje, dalyvauti Savivaldybės institucijų ir jų komisijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos veikla ar su seniūnijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

9. vykdyti kitus su seniūnijos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 14 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-12-17

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.