Įstaigos pavadinimas Kauno Panemunės socialinės globos namai , įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos buveinė – Kurtinių g. 1 D, LT-45431, Kaunas, LT-45432, Kaunas, (kodas–304447941)
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Kurtinių g. 1 D, Kaunas
Reikalavimai

Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo darbo patirtį;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais su socialinių paslaugų įstaigų administravimu susijusiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;

4. turėti strateginio mąstymo ir organizavimo gebėjimus;

5. mokėti vertinti, analizuoti socialinės politikos veiklos programas ir projektus;

6. mokėti tobulinti ir optimizuoti įstaigos darbą;

7. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;

8. būti kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas;

9. gebėti sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus.

Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo veikti įstaigos naudai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Priimamam vadovui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

Funkcijos

Direktoriaus funkcijos yra šios:

1. organizuoti įstaigos veiklą ir veikti įstaigos vardu, atstovauti įstaigos interesams visose institucijose ir įstaigose, sudaryti sutartis, išduoti įgaliojimus, atidaryti bankuose sąskaitas;

2. užtikrinti teisės aktų, susijusių su įstaigos veikla, įstatų įgyvendinimą ir reikalavimų laikymąsi;

3. priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, juos skatintini ir skirti jiems drausmines nuobaudas, tvirtinti darbuotojų pareiginius nuostatus;

4. nustatyti darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką, organizuoti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo procesą;

5. dalyvauti įvairių darbo grupių ir komisijų, susijusių su įstaigos veikla, plėtra ir priežiūra, veikloje;

6. kaupti ir analizuoti informaciją apie įstaigos suteiktas paslaugas;

7. garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

8. teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui (savininkui) tvirtinti įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

9. rengti ir teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui (savininkui) praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą;

10. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

11. užtikrinti, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;

12. užtikrinti privalomų ataskaitų pateikimą nustatytais terminais valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

13. informuoti įstaigos visuotinį dalininkų susirinkimą (savininką) apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įstaigos veiklai;

14. tvirtinti įstaigos darbo taisykles, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymo tvarkos aprašus;

15. organizuoti įstaigos turto apsaugą;

16 prižiūrėti finansų kontrolę ir tvirtinti finansų kontrolės taisykles;

17. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos savininko pavedimus.

Darbo užmokestis Mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas 11.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Pretendentas, norėdamas dalyvauti  konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą pretendento anketą (pridedama);

5. savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės, įstaigos vadovo pareigybei;

6. užsienio kalbos mokėjimo lygį, patvirtinantį dokumentą.

Dokumentų priėmimo vieta

Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai ir komanda.kaunas.lt.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 331 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2019-05-23

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo)

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.