Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas, (kodas–188764867)
Pareigos Ryšių su visuomene skyriaus  specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu  arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį ryšių su visuomene srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarką, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer, dokumentų valdymo sistema „Kontora“;

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. dalyvauti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos, Savivaldybės administracijos posėdžiuose ir operatyviai informuoti visuomenę apie priimtus svarbiausius sprendimus;

2. suteikti informaciją žiniasklaidos atstovams, pageidaujantiems gauti Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ar kitą susijusią medžiagą;

3. rinkti informaciją apie Savivaldybės teritorijoje numatomus renginius, rašyti pranešimus spaudai apie rengiamas spaudos konferencijas, parodas, forumus, oficialius susitikimus;

4. bendradarbiauti su žiniasklaida ir pateikti jai reikiamas fotografijas iš Savivaldybėje vykusių ar jos organizuojamų renginių;

5. skyriaus vedėjo nurodymu rengti Savivaldybės mero, jo pavaduotojų, Savivaldybės administracijos vadovų kalbas, sveikinimus, pranešimus;

6. koordinuoti projektų, susijusių su Kauno miesto įvaizdžio kūrimu ir strategija, įgyvendinimą;

7. organizuoti spaudos konferencijas Savivaldybės veiklos klausimais;

8. rašyti straipsnius Savivaldybės mero, jo pavaduotojų, Savivaldybės administracijos vadovų veiklos klausimais;

9. pateikti parengtą informaciją žiniasklaidai ir užtikrinti, kad ši informacija būtų paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje;

10. pagal savo kompetenciją administruoti ir prižiūrėti Savivaldybės interneto svetainę;

11. rengti medžiagą publikacijoms, kurios yra skelbiamos nacionalinėje ir vietinėje spaudoje, rašyti straipsnius Savivaldybės institucijų veiklos klausimais;

12. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio poskyrio vedėjo pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 7,25 (apie 830 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. kitus dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected]laiško pavadinimas „Dėl Ryšių su visuomene skyriaus specialisto atrankos”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas

 Iki 2021-11-17

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.