Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Finansų ir ekonomikos skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir naudojimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“;

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti savarankiškas, pareigingas, darbštus.

 

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios (pareigybės lygis – A):

1. registruoti ir tvarkyti skyriaus veiklos dokumentus, rengti vedėjo pavedimu įsakymus, raštus ir kitus dokumentus, tvarkyti dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora“ skyriaus veiklos dokumentus, kontroliuoti rezoliucijų ir pavedimų vykdymą, nuolat teikti skyriaus vadovybei informaciją apie pavedimų vykdymo terminus;

2. dalyvauti pagal kompetenciją skyriaus vedėjo rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupių ir komisijų, sudarytų klausimams, susijusiems su skyriaus kompetencija, spręsti, darbe, vedėjo pavedimu rengti ir registruoti posėdžių ir pasitarimų protokolus;

3. derinti skyriaus vedėjo susitikimų ir pasitarimų laiką, sudaryti vedėjo dienotvarkes, priimti asmenis ar jų atstovus, informuoti vedėją ir kitus suinteresuotus asmenis apie vykstančius susitikimus, priėmimus ir kitus renginius, pateikti skyriaus vedėjui ir kitiems suinteresuotiems asmenims susitikimams reikalingą medžiagą;

4. tvarkyti skyriaus priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalus, Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS) pildyti skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir nustatyta tvarka bei terminais pateikti jį atsakingam už darbuotojų darbo laiko apskaitą Savivaldybės administracijos padaliniui, sudaryti darbuotojų atostogų grafiką ir teikti jį tvirtinti;

5. rengti kanceliarinių prekių užsakymus, organizuoti prekių paėmimą ir paskirstymą skyriaus darbuotojams;

6. sudaryti ir saugoti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtas skyriaus dokumentų bylas, tvarkyti skyriaus dokumentų bylų apskaitą, rengti ir teikti atitinkamiems Savivaldybės administracijos padaliniams skyriaus dokumentacijos plano suvestines, ateinančiais metais numatomų sudaryti bylų sąrašus, laikinai saugomų bylų sąrašus, atrinktų naikinti bylų (dokumentų) aktus, ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus, atlikti ilgai ir nuolat saugomų dokumentų inventorizaciją;

7. tvarkyti ir prižiūrėti skyriuje ilgai ir nuolat saugomas bylas, iki jos bus perduotos į archyvą, archyvinius dokumentus, rengti pasiūlymus vedėjui dėl skyriaus archyvo tvarkymo tobulinimo;

8. tvirtinti skyriaus sudarytų ir gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą;

9. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams reikiamą informacinę  medžiagą ir dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

10. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 5,8 (apie 650 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Finansų ir ekonomikos skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2019-09-03

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.