Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Švietimo skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracija
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį formaliojo švietimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir naudojimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, dokumentų valdymo sistema „Kontora“, gebėti naudotis Lietuvos Respublikos registrais ir informacinėmis sistemomis;

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. kuruoti priskirtų bendrojo ugdymo mokyklų veiklą – teikti vadybinę, dalykinę pagalbą kuruojamoms švietimo įstaigoms, padėti įgyvendinti ugdymo turinį, stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo sąlygas, procesus, pasiekimus ir pokyčius;

2. kuruoti pradinio ugdymo ir užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ir kt. ) ugdymo turinio įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose, analizuoti mokinių mokymosi rezultatus ir pasiekimus;

3. kaupti informaciją apie mokinių pasiekimus, pradinio ugdymo pasiekimų patikros ir nacionalinių mokinių pasiekimų lyginamosios analizės rezultatus, juos apibendrinti, teikti informaciją švietimo įstaigoms ir visuomenei;

4. analizuoti užsienio kalbų mokinių pasiekimus, kaupti informaciją apie užsienio kalbų egzaminų rezultatus ir juos analizuoti;

5. teikti dalykinę pagalbą švietimo įstaigoms mokytojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

6. dalyvauti pagal savo kompetenciją rengiant Kauno miesto savivaldybės (toliau –Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

7. pagal savo kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;

8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, socialiniais partneriais, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, rengti atsakymus;

9.  vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 7,04 (apie 740 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
  1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
  2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Švietimo skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-10-30

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.