Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema „Kontora“, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS);

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios (pareigybės lygis – A2):

1. teikti pagal savo kompetenciją informaciją apie skyriaus atliekamas funkcijas, derinti skyriaus vedėjo susitikimų ir pasitarimų laiką, informuoti skyriaus vedėją ir kitus suinteresuotus asmenis apie vykstančius susitikimus;

2. sisteminti, tvarkyti korespondenciją, registruoti skyriaus vedėjo įsakymus, skyriaus gautus ir siunčiamus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“, susipažinti su gautais dokumentais, juos paskirstyti ir perduoti skyriaus darbuotojams skyriaus vedėjo rezoliucijoms vykdyti, rengti ir išsiųsti raštus, stebėti, ar laikomasi skyriaus vedėjo rezoliucijų ir pavedimų vykdymo terminų, nuolat teikti skyriaus vedėjui informaciją apie terminų laikymąsi;

3. tvarkyti, sudaryti ir saugoti skyriuje saugomas dokumentų bylas, tvarkyti jų apskaitą, užtikrinti dokumentų saugojimą ir naikinimą;

4. rengti ir teikti atsakingam už dokumentų valdymą Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padaliniui skyriaus dokumentacijos plano suvestines, skyriaus dokumentacijos plano, jo papildymų sąrašo, registrų sąrašo projektus;

5. dalyvauti skyriaus vedėjo pavedimu jo rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose su interesantais ir rengti posėdžių, pasitarimų, susirinkimų protokolus;

6. pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus daryti skyriuje saugomų dokumentų kopijas, nuorašus, rengti išrašus, saugomų dokumentų pagrindu rengti pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus juridiniams faktams patvirtinti;

7. tvarkyti skyriaus priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalus, pildyti FVAS skyriaus  darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir paskutinę mėnesio darbo dieną pateikti jį atsakingam už darbuotojų darbo laiko apskaitą Savivaldybės administracijos padaliniui, sudaryti darbuotojų atostogų grafiką ir teikti jį tvirtinti;

8. užsakyti ūkines ir raštinės prekes, organizuoti prekių paėmimą ir paskirstymą skyriaus darbuotojams;

9. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, teikti skyriaus valstybės tarnautojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti, teikti informaciją pagal savo kompetenciją;

10. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis koeficientas 5,8 (apie 610 Eur. atskaičiusi mokesčius)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas, siekiantis dalyvauti atrankoje, skelbime nurodytu būdu privalo pateikti šiuos dokumentus (priėmimo atveju reikės pristatyti pateiktų dokumentų originalus):
 1. „Europass CV“ formos gyvenimo aprašymą;
 2. dokumentus, įrodančius pretendento atitiktį darbuotojo pareiginiuose nuostatuose  nurodytiems reikalavimams.
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas tik el. paštu [email protected], laiško pavadinimas „Dėl Miesto tvarkymo skyriaus specialisto”

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-02-28

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.