Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Socialinės paramos skyriaus
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi  atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį socialinės paramos teikimo srityje;

3. turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, piniginės socialinės paramos, paramos mokiniams, šalpos ir kitų socialinių išmokų teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „Power Point“, socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“ (toliau – „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacine sistema (toliau – SPIS), Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS), Viešųjų pirkimų moduliu (toliau – VIPIS);

6. mokėti rengti technines specifikacijas, reikalavimus tiekėjams ir kitus reikiamus viešųjų pirkimų dokumentus;

7. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. siekiant užtikrinti pagrįstą socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams ir kompensacijos skyrimą teisės aktų nustatyta tvarka:

1.1. priimti asmenų prašymus ir dokumentus dėl kompensacijos skyrimo;

1.2. rengti sprendimus dėl išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams ir kompensacijos skyrimo;

1.3. įvesti reikiamus duomenis į „Paramos“ duomenų bazę ir SPIS pagal priimtus prašymus ir dokumentus;

1.4. tikrinti socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, kompensacijos skyrimo teisingumą;

2. siekiant užtikrinti tinkamą socialinių ir kitų išmokų mokėjimą įvesti reikiamus duomenis į „Paramos“ duomenų bazę ir SPIS pagal priimtus prašymus ir dokumentus, organizuoti mokėjimo dokumentų parengimą ir kontroliuoti mokėjimo pagal juos eigą;

3. priimti iš mokyklų ir maitinimo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalus, sutartis, sąskaitas faktūras ir kitus išlaidas patvirtinančius dokumentus, juos patikrinti ir teikti apmokėti, siekiant užtikrinti socialinės paramos mokiniams teikimą;

4. rengti skyriaus strateginio plano priemonių vykdymo ir rodiklių ataskaitas, sisteminti rodiklių duomenis, įgyvendinti plano priemones, teikti pasiūlymus dėl strateginio plano koregavimo, rengti skyriaus metinius ir kitus veiklos planus ir ataskaitas, siekiant planuoti skyriaus veiklą ir užtikrinti skyriaus planų vykdymą;

5. įvesti pagal skyriaus parengtas sutartis teikiamų sąskaitų faktūrų duomenis į FVAS ir VIPIS sutarčių modulius ir patikrinti, ar sąskaitose faktūrose ir sąskaitų (likučių) suderinimo aktuose nurodyti prekių, paslaugų ar darbų kiekiai ir kainos atitinka sutarčių sąlygas, siekiant užtikrinti sutartimis prisiimtų finansinių ar turtinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę;

6. siekiant užtikrinti veiksmingą ir rezultatyvų socialinių išmokų ir kitų asignavimų, susijusių su socialinės apsaugos programų (priemonių) vykdymu, panaudojimą, teikti už buhalterinę apskaitą atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui informaciją apie socialinių ir kitų išmokų gavėjų skaičių ir lėšų poreikį:

6.1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytai piniginei socialinei paramai teikti;

6.2. Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme nustatytai laidojimo pašalpai mokėti;

6.3. socialinei paramai mokiniams teikti;

6.4. išmokoms vaikams mokėti;

6.5. šalpos išmokoms mokėti;

6.6. Savivaldybės teikiamoms socialinėms išmokoms mokėti;

7. pagal savo kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus, rengti technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoti sutarčių vykdymą, siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą;

8. pagal kompetenciją rengti Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą;

9. bendradarbiauti ir keistis informacija pagal kompetenciją su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, teikti konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, pasiūlymus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengti jiems atsakymus, dalyvauti darbo grupių ir komisijų, nagrinėjančių piniginės socialinės paramos klausimus, darbe, siekiant suteikti reikiamą informaciją ir išspręsti iškilusias problemas;

10. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus,  siekiant užtikrinti skyriaus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 12 22
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-09-05

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.