Įstaigos pavadinimas Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Pareigos Atvejo vadybininkas
Darbo vieta Kauno miesto socialinių paslaugų centras, Partizanų g. 38 D, Kaunas
Reikalavimai

1. Būti įgijus aukštąjį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijus kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją, ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijus kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir baigus socialinio darbo studijų programą ar įgijus socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;

2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo su šeima ar vaikais ar savanorystės patirtį;

3. Turėti organizacinių gebėjimų (pvz., gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus);

4. Nebūti įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintu kaltu už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).

5. Turėti teorinių socialinio darbo žinių, išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, žinoti socialinių paslaugų sritį reglamentuojančius teisės aktus, gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, gebėti bendrauti su žmonėmis ir jų aplinka, gebėti parinkti tinkamus socialinio darbo metodus.

6. Mokėti analizuoti dokumentus, rengti ataskaitas, mokėti dirbti kompiuteriu, išmanyti raštvedybos taisykles, pasižymėti tokiomis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas. Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos ir streso metu.

Funkcijos

1. Formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;

2. Tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikius ir numatyti galimus pagalbos šeimai būdus;

3. Telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir (ar) šeimai;

4. Organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudaryti ir įgyvendinti pagalbos planą;

5. Koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą, vertinti pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;

6. Koordinuoti socialinių darbuotojų darbui su šeimomis veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikti jiems metodinę pagalbą ir kt.;

7. Inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant socialinę šeimos aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus, renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;

8. Bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis;

9. Vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymu
Nr. XIII-198 nustatyta tvarka., atsižvelgiant į stažą, kvalifikacinę kategoriją, darbo krūvį ir veiklos sudėtingumą.

Darbo užmokestis nuo 1237,28  Eur. pareiginė alga neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo profesinio

darbo patirties (metais) bei priemokos.

Galimybė įgyti socialinio darbo patirties, tobulinti savo įgūdžius.

Sudaroma 1,0 etatu terminuota darbo sutartis (1 darbo vieta).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Gyvenimo aprašymas, kuriame atsispindėtų ne mažesnė kaip vienerių metų darbo su šeima ar vaikais ar savanorystės patirtis;
 2. Reikiamą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 4. Papildomai gali būti pateikiamos rekomendacijos, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijos.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai pateikiami asmeniškai (Partizanų g. 38 D, Kaunas, kabineto Nr. 23) arba siunčiami registruotu laišku Partizanų g. 38 D , Kaunas ar el.p.:[email protected], [email protected].
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai mob tel. 8607 98188, el. p. [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-04-24 (įskaitytinai)

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.