Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Sveikatos apsaugos skyriaus specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius
Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį socialinio darbo organizavimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą, informacijos teikimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS);

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

1. sekti skyriui per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (EPP) (https://e.teismas.lt) teikiamus elektroninius pranešimus, teismų šaukimus ir kitus elektroninius procesinius dokumentus, priskirti bylas skyriaus darbuotojams pagal kompetenciją ir prie atitinkamos bylos nurodyti skyriaus atstovą;

2. registruoti dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ gautus visų lygių teismų elektroninius pranešimus, šaukimus ir kitus elektroninius procesinius dokumentus, tą pačią dieną perduoti šiuos dokumentus paskirstyti skyriaus vedėjui, suvesti į dokumentų valdymo sistemą ,,Kontora“ rezoliucijas, kad jas patvirtintų skyriaus vedėjas, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoti paskirstytus dokumentus nurodytiems skyriaus darbuotojams;

3. sudaryti pilnamečių neveiksnių, riboto veiksnumo asmenų asmens bylas, pildyti šių bylų sąrašą;

4. tvarkyti pilnamečių neveiksnių, riboto veiksnumo asmenų asmens bylų apskaitą;

5. pasibaigus kalendoriniams metams perduoti pilnamečių neveiksnių, riboto veiksnumo asmenų asmens bylų apskaitos duomenis skyriaus darbuotojui, atsakingam už dokumentų tvarkymą;

6. teikti specializuotų informacinių sistemų duomenis apie pretendentus į pilnamečių neveiksnių, riboto veiksnumo asmenų globėjus;

7. dalyvauti vedėjo pavedimu darbo grupių ir komisijų veikloje, skyriaus rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose su interesantais ir svečiais, rengti posėdžių ir pasitarimų protokolus;

8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, teikti gyventojams konsultacijas, informaciją apie Savivaldybės institucijų veiklą, teikti skyriaus darbuotojams dokumentus, reikalingus atsakymams ir teisės aktams parengti;

9. vykdyti kitus su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Darbo užmokestis koeficientas 6,96
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Pretendentas privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. užpildytą pretendento anketą.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 332 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas ki 2019-03-12, pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo, pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.