Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos ar reabilitacijos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Skyriaus vyriausiojo specialisto  funkcijos yra šios:

1. siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą:

1.1. organizuoti Savivaldybės teritorijoje Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų, Savivaldybės strateginiame plėtros plane ir Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų Savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo dokumentų, kitų sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauti juos įgyvendinant;

1.2. planuoti, organizuoti skyriaus darbą nesant skyriaus vedėjo, paskirstyti užduotis darbuotojams, numatyti ir įgyvendinti vidaus kontrolės priemones, skirtas skyriaus specialistų veiklos priežiūrai.

2. siekiant užtikrinti tinkamą asmens bei visuomenės sveikatos priežiūrą:

2.1. pagal kompetenciją vykdyti Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoti jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo srityse, organizuoti Savivaldybės teritorijos gyventojų sveikatos būklės ir jos rizikos veiksnių analizę, teikti išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;

2.2. pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip atliekamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos ir savarankiškosios visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos;

3. organizuoti ir koordinuoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais,  koordinuoti socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybės sveikatinimo veiklą, siekiant pagerinti bendradarbiavimą tarp įvairių sektorių institucijų;

4. organizuoti ir kontroliuoti išvadų ir pasiūlymų dėl globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių paskyrimo neveiksniems ar ribotai veiksniems asmenims teikimą, pareiškimų dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais rengimą ir Savivaldybės sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimą visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose ir kitose institucijose, siekiant užtikrinti globėjų (rūpintojų) veiklos priežiūrą bei kontrolę ir globos institucijos funkcijų atlikimą;

5. organizuoti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių triukšmo prevencijos veiksmų planų įgyvendinimą , siekiant užtikrinti aplinkos triukšmo valdymą ir sumažinti jo neigiamą poveikį gyventojų sveikatai;

6. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, organizuoti pareiškimų ir skundų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais nagrinėjimą, spręsti šiuos klausimus pagal savo įgaliojimus, rengti raštus valstybinės valdžios institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir gyventojų prašymus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

8. įgyvendinti Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdyti Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;

9. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-06-19

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.