Įstaigos pavadinimas VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas
Darbo vieta Kaunas
Reikalavimai 1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę nei 1 (vienerių) metų vadovavimo įmonei, įstaigai ar organizacijai darbo patirtį;
3. turėti 3 (trejų) metų darbo patirtį turto valdymo ar disponavimo juo srityje;
4. turėti darbo patirties dokumentų valdymo ir naudojimo, teisės aktų rengimo srityje;
5. sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą;
6. laikytis etikos principų santykiuose su Įstaigos klientais ir bendradarbiais;
7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių padalinių darbą;
8. laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
9. tausoti Įstaigos nuosavybę;
10. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
11. būti susipažinusiam su viešųjų įstaigų veiklą, vietinę rinkliavą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, turto apskaitą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, strateginį planavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, investicijų politiką, saugų eismą, darbuotojų saugą darbe, priešgaisrinę saugą, dokumentų rengimą ir valdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti savo veikloje;
12. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
13. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos).
Funkcijos 1. Direktoriaus pavaduotojas padeda Įstaigos direktoriui organizuoti Įstaigos veiklą;
2. Direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai atsakingas už organizavimą, vadovavimą Rinkliavos vadovo ir jam pavaldžių darbuotojų bei Technikos ir ūkio skyriaus (toliau – kuruojami darbuotojai ir skyrius) veiklai ir šių kuruojamų darbuotojų ir skyriaus veiklos kontrolę;
3. Direktoriaus pavaduotojas paskirsto darbus ir pavedimus kuruojamiems darbuotojams ir skyriui, vykdo šių pavedimų įgyvendinimo kontrolę tam, kad pavedimai būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;
4. Direktoriaus pavaduotojas vykdo ir atsako už Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytų vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti (toliau – rinkliava) įkainių tinkamą taikymą, vadovauja darbo grupei, kuri išanalizavusi gatvių apkrovimo ir eismo srautus, eismo saugumą, ekonominį pagrįstumą, suderinusi su Įstaigos direktoriumi, teikia pasiūlymus Įstaigos savininkui ar jo turtines ir neturtines teises įgyvendinančiai institucijai dėl rinkliavos įkainių bei vietų nustatymo;
5. Direktoriaus pavaduotojas pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Įstaigos strateginius tikslus, rengiant Įstaigos veiklos planų ir ataskaitų, teisės aktų projektus, juos lydinčiuosius bei kitus dokumentus Įstaigos administruojamos rinkliavos surinkimo, kitų Įstaigos veiklos programų ir priemonių įgyvendinimo klausimais;
6. Direktoriaus pavaduotojas tikrina visų kuruojamų darbuotojų ir skyriaus parengtų dokumentų teisingumą, atitiktį galiojančių teisės aktų nuostatoms, vertina jų pagrįstumą ir juos vizuoja;
7. Rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu kuruojamo skyriaus ir skyriui nepriskirtiems darbuotojams, jų kvalifikacijos kėlimu, kad būtų sudarytos sąlygos efektyviam darbuotojų darbui ir tobulinimuisi;
8. Direktoriaus pavaduotojas pagal kompetenciją rengia kuruojamų Įstaigos darbuotojų pareiginius nuostatus, darbo saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančius norminius aktus, organizuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų supažindinimą su jais;
9. Direktoriaus pavaduotojas pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Įstaigos veikloje;
10. Direktoriaus pavaduotojas organizuoja ir kontroliuoja tinkamą Įstaigos ar Įstaigai perduoto turto naudojimą, apskaitą ir priežiūrą, Įstaigos direktoriui teikia pasiūlymus dėl Įstaigos turto tolimesnio naudojimo, įsigijimo, nurašymo ir pan. Teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina tinkamą šių procedūrų vykdymą;
11. Direktoriaus pavaduotojas pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų įgyvendinimą Įstaigos veikloje;
12. Savarankiškai vykdo kitas Įstaigos direktoriaus pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas;
13. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, o prireikus ir vadovauja joms;
14. Teikia direktoriui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;
15. Konsultuoja pagal kompetenciją rinkliavos mokėtojus, kitus Įstaigos klientus ir interesantus.
Darbo užmokestis 1300 (tūkstantis trys šimtai) eurų
Dokumentai, kurie turi būti pateikti 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą informacinių technologijų išmanymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 priedą (pateikiama teikiant dokumentus asmeniškai));
5. savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes. Jeigu eiti pareigas, kurioms skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti įgūdžiai.
Dokumentų priėmimo vieta Puodžių g. 24, LT- 44295 Kaunas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Vida Šarauskienė
Tel.: (37) 32-16-48
Mob.tel.: (+370) 620 84060Eglė Andriuškienė
Mob. tel. (+370) 698 80 605
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2015 m. liepos 30 d. (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (2015-07-16))

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.