Įstaigos pavadinimas

Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“ (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Žuvinto g. 8, LT-51420 Kaunas, tel. (8 645) 96360. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas – 191639368.

Pareigos Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms
Darbo vieta
Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“, Žuvinto g. 8, Kaunas
Reikalavimai
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
 1. Ikimokyklinio ugdymo (vaikų auklėtojo profesinė kvalifikacija), pradinio ugdymo (pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija) arba kita pedagogo kvalifikacija, bakalauro ir edukologijos magistro kvalifikaciniai laipsniai.
 2. Turėti ne mažiau kaip 5 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažo.
 3. Turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovavimo asmenų grupei patirtį.
 4. Kvalifikaciniai reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme numatytus reikalavimus.
 5. Išmanyti ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą. Žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus reglamentuojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą(-si).
 6. Ne žemesniu B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 7. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, mokėti dirbti kompiuteriu ir ryšio priemonėmis, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, MS Excel, PowerPoint).
 8. Gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 9. Gebėti bendradarbiauti, dirbti komandoje, gerbti kiekvieno bendruomenės nario teises.
 10. Gebėti nuosekliai, planingai, profesionaliai organizuoti, analizuoti ir vertinti savo vadybinę veiklą, tobulinti vadybos teorines žinias, praktinius įgūdžius, kompetenciją, siekti kaitos.
 11. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija.

 

Privalumai:

 1. Geri informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai.
 2. Geri dokumentų valdymo įgūdžiai (įsakymų rašymas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, darbo patirtis su Mokinių ir Pedagogų registrais, dokumentų valdymo sistema DVS, personalo modulio sistema, el. dienynu „Mūsų darželis“).
 3. Žinoti pedagoginio darbo ypatumus, domėtis naujovėmis (išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, spec. pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas).
 4. Kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.
Funkcijos

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Kauno lopšelio-darželio „Žuvintas“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 • organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą;
 • organizuoja ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;
 • koordinuoja vaiko gerovės komisijos veiklą;
 • analizuoja vaikų ugdymo(-si) pasiekimus ir pažangą, jų atitikimą brandos rodikliams;
 • teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia statistinių duomenų ataskaitas;
 • inicijuoja naujų ugdymo(-si) technologijų ir strategijų diegimą;
 • skatina pedagogus tobulinti profesinį meistriškumą, kompetenciją, dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti;
 • siekia kaitos, kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėja įstaigos kultūrines tradicijas;
 • bendradarbiauja su pedagogais, tėvais ir kitais bendruomenės nariais, koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą, organizuoja tėvų švietimą;
 • atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
 • organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su įstaigos bendruomene;
 • sudaro pedagogų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;
 • supažindina pedagogus su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;
 • vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas susijusius su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla;
 • pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.
Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, darbo stažą ir kt.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Pretendentas privalo pateikti:
 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 6. Rekomendaciją (atsiliepimai) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).
Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai įstaigos direktoriui ar raštinės administratoriui, lektroniniu būdu (per elektroninį paštą – [email protected]).

Atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Bus kviečiami tik tie pretendentai, kurie atitiks reikalavimus. Apie pokalbį informuosime asmeniškai.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Kontaktinis asmuo – Jurgita Martinaitienė, direktorius.

Tel. nr. +370 34 83 85; 8 645 96360

El. paštas: [email protected]

 

Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami: per 7 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2019-06-05), Kauno lopšelio-darželio „Žuvintas“ korespondencijos adresu Žuvinto g. 8, LT-51420, kasdien nuo 9.00 iki 16.00 val. Dokumentus priima raštinės administratorius.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.