Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Urbanistikos poskyrio vyriausiasis specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti meno studijų srities architektūros krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo arba statinių projektavimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statybos procesą, dokumentų valdymą ir naudojimą bei teisės aktų rengimą;

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“,  „MS Outlook“, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, gebėti naudotis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registru ir kitais Lietuvos Respublikos registrais ir informacinėmis sistemomis;

5. mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. siekiant reglamentuoti ir užtikrinti darnią priskirtos miesto dalies teritorijos urbanistinę ir architektūrinę plėtrą:

1.1. dalyvauti nustatant bendrą miesto ir priskirtos miesto dalies teritorijų planavimo bei statybų kryptį ir teikti pasiūlymus poskyrio vedėjui dėl priskirtos miesto dalies teritorijų planavimo;

1.2. teikti teritorijų planavimo organizatoriams pasiūlymus atlikti miesto visuomenei svarbių teritorijų planavimo dokumentų ekspertinį architektūrinį ir urbanistinį vertinimą;

1.3. nustatyti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančios preliminariai laisvos (neužstatytos) žemės plotus;

1.4. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, susijusius su atliekamomis funkcijomis teritorijų planavimo srityje;

2. siekiant suteikti galimybę juridiniams ir fiziniams asmenims pradėti teritorijos planavimo darbus:

2.1. nagrinėti planavimo iniciatorių pateiktus prašymus ir pridedamus dokumentus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo, teritorijų planavimo dokumentų planavimo sąlygų išdavimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimo;

2.2. rengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutartis, teritorijų planavimo sąlygas, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;

3. siekiant užtikrinti rengiamų planavimo dokumentų viešumą:

3.1. teisės aktų nustatyta tvarka skelbti Savivaldybės tinklalapyje ir Lietuvos Respublikos informacinėse sistemose duomenis apie teritorijų planavimo dokumentų rengimo, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, viešinimo, derinimo ir tvirtinimo procedūras;

3.2. dalyvauti ir atstovauti Savivaldybės administracijos direktoriui pagal kompetenciją viešinimo procedūrose svarstant Savivaldybei ir visuomenei svarbius teritorijų planavimo dokumentus ar žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, pasirašyti viešų susirinkimų protokoluose;

4. siekiant užtikrinti parengtų teritorijų planavimo dokumentų atitiktį išduotoms planavimo sąlygoms ar reikalavimams ir aukštesniojo lygmens teritorijų planavimo dokumentams:

4.1. dalyvauti Teritorijų planavimo komisijos posėdžiuose ir tikrinti šiai komisijai pateiktus derinti priskirtos miesto dalies teritorijų planavimo dokumentus;

4.2. tikrinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus ir žemės sklypų planus, teikti poskyrio vedėjui pastabas dėl šių dokumentų derinimo;

5. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims skyriaus veiklos klausimais, nagrinėti skundus, prašymus, siūlyti sprendimus ir rengti atsakymus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

6. priimti interesantus skyriaus vedėjo įsakyme nurodytu laiku, konsultuoti juos pagal savo kompetenciją, siekiant užtikrinti asmenų teisę gauti išsamią informaciją;

7. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės strateginiai tikslai

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta

per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-06-26

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.