Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos (remonto) darbų priežiūros ar statinių priežiūros srityje;

3. išmanyti viešuosius pirkimus;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, turto valdymą, statybą, pastatų ir patalpų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų priežiūrą, dokumentų valdymą  ir teisės aktų rengimą;

5.mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint; CorelDraw,  sąmatų sudarymo programa  Sistela.

6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vidaus auditoriaus funkcijos yra šios:

1.siekiant užtikrinti Įstaigų ir Savivaldybės administracijos organizuojamų statybos (remonto) darbų priežiūrą:

1.1. stebėti statinių, konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklę, nustatyti jų remonto darbų poreikį ir apimtį, teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl lėšų poreikio statybos (remonto) darbams atlikti;

1.2. planuoti Įstaigų ir Savivaldybės naudojamų administracinių pastatų statybos (remonto) darbus, rengti ir tikrinti visą su darbų vykdymu susijusią dokumentaciją, pasirašyti sąmatas ir atliktų darbų aktus;

1.3. kontroliuoti rangovų atliekamus remonto, rekonstrukcijos darbus, tikrinti ir priimti atliktus statybos (remonto) darbus ir pasirašyti jų priėmimo aktus;

2. operatyviai imtis veiksmų, reikalingų avarinėms situacijoms Įstaigų ir Savivaldybės naudojamų administracinių pastatų inžinerinėse sistemose šalinti, siekiant užtikrinti normalų šių sistemų funkcionavimą;

3. siekiant nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus:

3.1. tikrinti Įstaigų statinių techninę būklę ir surašyti atliktos patikros aktus;

3.2. tikrinti turimus statinio techninės priežiūros dokumentus (statinio techninį (techninį-energetinį) pasą, statinio techninės priežiūros žurnalą, statinio sezoninių (periodinių) apžiūrų aktus, statinio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) išvadas, bendraturčių jungtinės veiklos sutartį, kai ji yra privaloma);

4. organizuoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo Savivaldybės tikslams įgyvendinti,  įsigijimą, siekiant užtikrinti materialinį ir techninį Savivaldybės aprūpinimą;

5. siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą:

5.1. inicijuoti pagal savo kompetenciją viešuosius pirkimus, rengti jų technines specifikacijas, sutarčių projektus ir reikalavimus tiekėjams, kontroliuoti sutarčių vykdymą;

5.2. rengti pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.3. teikti pasiūlymus rengiant skyriaus veiklos planus;

6. dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėti jų prašymus, skundus ir rengti atsakymus į juos, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

8. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-05-17

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.