Įstaigos pavadinimas Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla
Pareigos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Darbo vieta Šv. Gertrūdos g. 33, Kaunas
Reikalavimai
 1. Turėti meno, humanitarinių arba socialinių mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją.
 2. Ne mažesnį kaip 3 (trijų) metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 5. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą, neformalųjį švietimą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
 6. Mokėti ne mažiau kaip vieną ES užsienio kalbą. Privalumas – anglų kalba.
 7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Funkcijos Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą: ugdymo plano, ugdymo programų, tvarkaraščių, peržiūrų rengimą ir įgyvendinimą, mokytojų kvalifikacijos kėlimą ir atestacijas, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti sklandų ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais įstaigos bendruomenės nariais ugdymo, pažangos, saugumo ir lygių galimybių užtikrinimo klausimais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti Įstaigos direktoriaus pavedimus.
Darbo užmokestis Pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,76 iki 10,8.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją, pedagoginio, vadybinio darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Motyvacinis laiškas.
Dokumentų priėmimo vieta Dokumentai priimami asmeniškai Įstaigos raštinėje arba siųsti registruotu laišku: Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, Šv.Gertrūdos 33,  LT-44283 Kaunas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Informaciją apie skelbiamą atranką teikia Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktorė Margarita Ramonienė, tel. ( 8 37) 203534, el.paštu [email protected]
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami nuo lapkričio 22 iki gruodžio 5 dienos.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.