Įstaigos pavadinimas Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“
Pareigos Direktorius
Darbo vieta Naglio g. 4E, Kaunas
Reikalavimai

Krepšinio sostinė puoselėja dideles ambicijas dar ilgai džiaugtis čempionų miesto titulu. Kad tai pavyktų, daug vilčių dedama į ateities krepšinio kartas ir jas ugdančius profesionalus.

Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sporto administravimo srityje;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais su kūno kultūra ir sportu susijusiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;
 5. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą ir bent vieną Europos Sąjungos kalbą, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
 6. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti Sporto mokyklos darbą, gebėti sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus;
 7. žinoti pagrindines etikos taisykles.

Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo veikti Sporto mokyklos naudai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Funkcijos

Direktoriaus kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir šis pareigybės aprašymas.

Direktoriaus funkcijos yra šios:

 1. organizuoti Sporto mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinti Sporto mokyklos tikslai ir atliekamos funkcijos, veikti Sporto mokyklos vardu;
 2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Sporto mokyklos nuostatų;
 3. analizuoti Sporto mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę;
 4. užtikrinti metinių ir strateginių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimą, juos derinti ir tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. tvirtinti Sporto mokyklos organizacinę struktūrą, vidaus darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, pareigybių (etatų) sąrašą, neviršijant savininko nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;
 6. nustatyti Sporto mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;
 7. nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo Sporto mokyklos darbuotojus, juos skatinti ir skirti jiems drausmines nuobaudas;
 8. dalyvauti komisijų ir darbo grupių, susijusių su Sporto mokyklos priežiūra, plėtra ir Sporto mokyklos nuostatuose nurodytų paslaugų teikimu, veikloje;
 9. garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
 10. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Sporto mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 11. užtikrinti, kad Sporto mokyklos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
 12. priimti sprendimus pagal Sporto mokyklos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją Sporto mokyklos veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti Sporto mokyklos dokumentus, teikti valstybinėms institucijoms informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
 13. organizuoti Sporto mokyklos turto apsaugą;
 14. organizuoti Sporto mokyklos buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 15. vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir Sporto mokyklos savininko pavedimus.

Direktorius turi teisę:

 1. atidaryti sąskaitas bankuose;
 2. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti Sporto mokyklai teisme ir kitose institucijose, taip pat įgalioti tai atlikti kitus Sporto mokyklos darbuotojus;
 3. Sporto mokyklos vardu sudaryti arba įgalioti kitus Sporto mokyklos darbuotojus sudaryti sutartis;
 4. leisti įsakymus, privalomus visiems Sporto mokyklos darbuotojams;
 5. spręsti visus kitus Sporto mokyklos veiklos klausimus;
 6. turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir naudotis juose nustatytomis garantijomis.
Darbo užmokestis Mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas 11
Dokumentai, kurie turi būti pateikti

Pretendentas, norėdamas dalyvauti  konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą pretendento anketą (pridedama);

5. savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės, įstaigos vadovo pareigybei.

Dokumentų priėmimo vieta

Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai ir komanda.kaunas.lt.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos/konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei sueis atrankos/konkurso rezultatų apskundimo terminas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 12 22
Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2018-09-05

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo,  pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima asmuo,  priėmęs sprendimą skelbti konkursą), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo)

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.