ble-wrap striped=”true”]

Įstaigos pavadinimas Kauno Rokų gimnazija
Pareigos Matematikos mokytoja (1 etatas). Įdarbinama nuo 2019-09-02.
Darbo vieta Kauno Rokų gimnazija, Vijūnų g. 2, Kaunas
Reikalavimai

turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą matematikos mokytojų rengimo programą / matematikos, statistikos programą;

matematikos mokytojo darbo patirtis būtų privalumas;

privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);

privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursą);

atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Funkcijos

užtikrinti geros kokybės ugdymą, suteiktireikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant  jiems dalyko programą, turinį, metodus;

Vesti pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, formaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

Planuoti ugdomąją veiklą, pasiruošti pamokoms ir kitoms ugdomosios veikloms, vertinti mokinių pasiekimus ir informuoti apie mokymosi pažangą mokinių tėvus (globėjus) ir gimnazijos vadovus, esant poreikiui bendradarbiauti su kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, tobulinti profesines kompetencijas;

Analizuoti ugdomų mokinių individualią pažangą;

bendradarbiauti su pagalbos mokiniui specialistais ir kitais gimnazijos pedagoginiais darbuotojais, sprendžiant mokinių ugdymo(si) sunkumus;

Tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, pildo elektroninį dienyną, vertina mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoja mokinių tėvus (globėjus): tris kartus per metus organizuoja trišalius pokalbius; informuoja gimnazijos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių;

Dalyvauti gimnazijos sudarytose darbo grupėse, komisijose, savivaldos institucijose;

Dalyvauti gimnazijos organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, metodinės grupės veikloje, mokyklos organizuojamuose renginiuose, bendradarbiauja juos rengiant, inicijuoti ir organizuoti bendrus renginius, akcijas su socialiniais partneriais, užtikriti gimnazijos mokinių saugumą pertraukų metu;

Rengti ir lydėti mokinius į konkursus, olimpiadas mieste ir respublikoje;

Rengti pedagoginės veiklos savianalizę.

Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (2017-01-17 Nr. XIII-198, 3 priedas). Atlyginimo dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą išsilavinimą ir darbo stažą.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  • Gyvenimo aprašymas (CV).
  • Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo vieta

Kauno Rokų gimnazijos raštinė, Vijūnų g. 2.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu (arba paštu, ar pristato asmeniškai).

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

(8  37) 43 60 36

El. paštas   [email protected]

Tinklapis   http://www.rokai.kaunas.lm.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2019 m. birželio 14 d. 17.00 val.

Atrankos pokalbis planuojamas 2019 m. birželio 18 – 20 d. Tik į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.

[/table-wrap]

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.