Įstaigos pavadinimas Kauno „Šilo“ pradinė mokykla
Pareigos Socialinis pedagogas (nuo 2023-09-01, terminuota darbo sutartis, 0,75 etato)
Darbo vieta Kauno „Šilo“ pradinė mokykla, Kariūnų pl. 3, Kaunas
Reikalavimai
  • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
  • konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas, esant reikalu tikrina mokinių kuprines;
  • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
  • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
  • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
  • rengia, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
  • rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę-pedagoginę pagalbą;
  • tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą, elektroninė dienyną ir kitus reikiamus dokumentus);
  • planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;
  • dalyvauja pamokose ir papildomo ugdymo veiklose;
  • atstovauja mokinio teisėms mokykloje ar už jos ribų.
  • Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės mokytoją apie įtariamas ar įvykusias patyčias, sprendžia patyčių klausimus;
  • Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.).
Funkcijos
 • Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei:
 • Tvarko mokinių ugdomosios veiklos dokumentus, pildo elektroninį dienyną, vertina mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pažangą, nustatyta tvarka informuoja mokinių tėvus (globėjus): tris kartus metuose organizuoja trišalius pokalbius; informuoja mokyklos vadovus apie ugdymo procese iškilusius sunkumus, prireikus imasi prevencinių priemonių;
 • Dalyvauja mokyklos sudarytose darbo grupėse, komisijose, savivaldos institucijose;
 • Dalyvauja mokyklos organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veikloje, mokyklos organizuojamuose renginiuose, bendradarbiauja juos rengiant, inicijuoja ir organizuoja bendrus renginius, akcijas su socialiniais partneriais, užtikrina mokyklos mokinių saugumą pertraukų metu;
 • Rengia ir lydi mokinius į konkursus, olimpiadas mieste ir respublikoje;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja kuriant mokyklos integruoto ugdymo turinį, vykdo prevencines programas.
Darbo užmokestis Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Priklauso nuo turimos kvalifikacijos, stažo bei darbo valandų. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 11,39 baziniais dydžiais. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas dėl veiklos sudėtingumo.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti  

Prašymas dalyvauti atrankoje

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Gyvenimo aprašymas (CV).

Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.

Soc. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir, sutikrinus, grąžinami pretendentui.

Pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos raštinė arba  elektroniniu paštu: [email protected]
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai [email protected], 867764379
Dokumentų priėmimo terminas Dokumentai priimami iki 2023 m. rugsėjo 15 d. 15.00 val.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.