Įstaigos pavadinimas Kauno Simono Daukanto progimnazija
Pareigos Raštvedžio 0,5 pareigybės (darbo krūvis – 20 val. per savaitę)
Darbo vieta Kauno Simono Daukanto progimnazija, Taikos pr.68.
Reikalavimai
 • Turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), dokumentų tvarkymo, finansų apskaitos programomis;
 • būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis, buhalterijos bei viešųjų pirkimų organizavimu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais diplomatinės atstovybės finansinę veiklą;
 • sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus.
Funkcijos
 • Laiku ir tiksliai vykdo teisėtus mokyklos administracijos nurodymus bei mokyklos savivaldos institucijų teisėtus nutarimus;
 • Priima mokyklai siunčiamą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, kurio metu patikrina, ar neatplėšti vokai, ar juose yra visi dokumentai, registruoja gautą korespondenciją jos gavimo dieną Gautų dokumentų registravimo žurnale;
 • Užregistruotus gautus dokumentus perduoda mokyklos direktoriui susipažinti;
 • Direktoriui susipažinus su gautais dokumentais, perduoda juos rezoliucijose nurodytiems adresatams, o rezoliucijų tekstus įrašo į Gautų dokumentų registravimo žurnalą;
 • Kontroliuoja direktoriaus rezoliucijose nurodytų užduočių vykdymą, jeigu kontrolės funkcija nepavesta kitiems;
 • Jeigu į gautą dokumentą reikia atsakyti, organizuoja dokumento parengimą arba pats jį parengia ir pateikia direktoriui pasirašyti;
 • Registruoja siunčiamus dokumentus Siunčiamųjų dokumentų registravimo žurnale; jeigu siunčiamasis dokumentas yra atsakomasis, tikrina, ar yra nuoroda į kokį dokumentą atsakoma;
 • Mokyklos vidaus dokumentus (įsakymus, aktus, protokolus, nutarimus ir kt.) registruoja Vidaus dokumentų registravimo knygoje;
 • Mokyklos direktoriui nurodžius rengia vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus;
 • Spausdina bei daugina vidaus ir siunčiamuosius dokumentus;
 • Tikrina mokyklos elektroninį paštą;
 • Priima ir perduoda informaciją kitomis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis;
 • Kasmet nustatytu laiku parengia raštinėje numatomų sudaryti bylų dokumentacijos planą;
 • Formuoja gaunamų, siunčiamų, vidaus dokumentų bylas;
 • Užtikrina bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus, užtikrina bylų perdavimą nustatytu laiku į archyvą; tvarko mokyklos archyvą;
 • Priima mokyklos lankytojus (mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus interesantus), suteikia jiems juos dominančią informaciją, nurodo mokytojus, mokyklos vadovus, kurie kompetentingi spręsti lankytojams iškilusius klausimus, elgiasi su jais mandagiai ir dėmesingai; direktoriui nurodžius, organizuoja svečių vaišinimą kava ar gaiviaisiais gėrimais;
 • Mokyklos direktoriui nurodžius, praneša mokyklos tarybos, mokytojų tarybos nariams apie rengiamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų vietą ir laiką;
 • Mokyklos direktoriui nurodžius, surenka jam reikalingą informaciją iš mokytojų, pagalbinio personalo darbuotojų, iškviečia pas direktorių jo nurodytus mokyklos darbuotojus, spausdina direktoriaus pateiktą įvairią medžiagą, tvarko raštvedybą, priima įvairius direktoriui adresuotus dokumentus ir teikia jam pasirašyti;
 • Iškabina skelbimų lentoje dokumentus su viešai skelbtina informacija;
 • Įformina darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo, registruoja darbo sutartis;
 • Tvarko mokyklos duomenų bazes;
 • Tvarko darbuotojų pažymėjimus, spausdina mokinių išsilavinimo, pasiekimų, pradinio ugdymo pažymėjimus;
 • Keičiantis raštvedžiui perduoda pagal aktą naujam raštvedžiui raštvedybos bylas, nebaigtus tvarkyti dokumentus.
Darbo užmokestis 7,6 koef. Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos  valstybės ir savivaldybių įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Įsakymo Nr. XIII – 198 tvarka
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas dalyvauti konkurse.
 • Gyvenimo aprašymas.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų kopijas siųsti el.paštu [email protected]

Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštinė nuo 9.00 iki 15.00 val.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. (8 37) 453853 arba 867257717

El.paštas  [email protected]

Dokumentų priėmimo terminas Iki  2018-12-28 13.00 val.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.