Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiasis specialistas
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.  turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 darbo patirtį žurnalistikos srityje;

3. turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarką, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS), dokumentų valdymo sistema „Kontora“;

6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, pagal savo kompetenciją įgyvendinti Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, siekiant užtikrinti pavestų funkcijų įgyvendinimą;

2. siekiant skleisti objektyvią informaciją apie Savivaldybės veiklą ir laiku ją pateikti visuomenei:

2.1. rengti ir nuolat atnaujinti gyventojams arba žiniasklaidai teikiamą viešą informaciją;

2.2. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, Savivaldybės vadovybės pasitarimuose, Savivaldybės organizuojamuose oficialiuose susitikimuose, priėmimuose ir rengti informaciją spaudai, teikti medžiagą Savivaldybės interneto svetainei;

2.3. padėti organizuoti spaudos konferencijas ir pristatymus, viešas diskusijas ar debatus, pagal poreikį teikti žiniasklaidai ir gyventojams pranešimus apie įvykius Savivaldybėje;

2.4. informuoti gyventojus krizių atvejais, įvykus katastrofoms, stichinėms nelaimėms, epidemijoms, užkrečiamųjų ligų atvejais, likviduojant jų padarinius, įvykus nenumatytiems įvykiams, susijusiems su Savivaldybės veikla, ar reikšmingiems miestui įvykiams;

2.5. inicijuoti lankstinukų, programų, skrajučių, kitos vaizdinės informacijos rengimo, leidybos, platinimo darbus;

2.6. skyriaus vedėjo pavedimu rengti ir viešinti žiniasklaidoje ir Savivaldybės interneto svetainėje trumpus vaizdo reportažus iš Savivaldybės vadovybės susitikimų, renginių, vizitų, švenčių ir minėjimų;

3. dalyvauti pagal kompetenciją darbo grupių ir komisijų veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms keliami uždaviniai;

4. pagal poreikį inicijuoti viešuosius pirkimus, susijusius su skyriaus veikla, rengti technines specifikacijas ir reikalavimus tiekėjams, rengti sutarčių projektus ir kontroliuoti sutarčių vykdymą; ;

5. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų institucijų ir žiniasklaidos atstovais, siekiant užtikrinti vidinę ir išorinę Savivaldybės komunikaciją, veiksmingą bendradarbiavimą skyriaus veiklos klausimais ir suteikti informaciją pagal kompetenciją;

6. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-05-11

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.