Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija
Pareigos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, pakaitinis valstybės tarnautojas (ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, iki konkurso būdu bus išrinktas valstybės tarnautojas)
Darbo vieta Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius
Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.  turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.   turėti 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos ar dokumentų valdymo srityje;

3.   turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;

4.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vaiko teisių apsaugą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

5.  mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

1. nustatyti, kuriems vaikams reikalinga globa (rūpyba), tvarkyti globojamų (rūpinamų) vaikų apskaitą, organizuoti laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą likusiems be tėvų globos vaikams, vykdyti vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) šeimose ir socialinės globos įstaigose priežiūrą, siekiant apginti likusių be tėvų globos vaikų teises;

2. siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą:

2.1. lankytis šeimose (įskaitant ir socialinės rizikos šeimas), tikrinti nepilnamečių gyvenimo, buities ir ugdymo sąlygas šeimoje, globos institucijose, vaikų ir paauglių mokymo, ugdymo, gydymo, reabilitacijos įstaigose, darbo ir bausmės atlikimo vietose, nustačius vaiko teisių ir interesų pažeidimų – paimti vaiką iš tėvų ar kitų teisėtų jo atstovų;

2.2. analizuoti turimą informaciją apie vaiką ir jo šeimą ir nustatyti, ar įtraukti šeimą į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, ar, esant teigiamų pokyčių, išbraukti iš šios apskaitos;

2.3. kaupti, analizuoti, sisteminti duomenis apie socialinės rizikos šeimas, auginančias vaikus, taip pat apie neprižiūrimus, socialiai ir pedagogiškai apleistus, smurtą patyrusius vaikus, organizuoti jiems reikalingą pagalbą;

2.4. pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus dalyvauti nepilnamečio nukentėjusiojo, liudytojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, teismų posėdžiuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;

2.5. dalyvauti teismų sprendimų, priimtų dėl vaiko, vykdymo procese;

3. siekiant spręsti vaiko teisių apsaugos problemas:

3.1. teikti informaciją apie vaiką tėvui ir motinai, gyvenantiems skyrium, išskyrus atvejus, kai tėvas ar motina kelia grėsmę vaiko sveikatai ar gyvybei;

3.2. įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiems giminaičiams bendrauti su vaiku (jei tėvai atsisako tokias sąlygas sudaryti), kai tai neprieštarauja vaiko interesams;

3.3. teikti duomenis, jei tai neprieštarauja teisės aktams, vaikų globos institucijoms apie asmenį, pageidaujantį priimti vaiką į savo šeimą savaitgaliais, atostogų metu ir švenčių dienomis;

4. teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms apie galimus įvaikinti vaikus, siekiant padėti organizuoti įvaikinimą;

5. siekiant apginti vaikų teises ir teisėtus jų interesus:

5.1. rengti išvadas dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos vaikui skyrimo, bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais dėl pagalbos vaikui ir šeimai teikimo;

5.2. rengti tarpininkavimo raštus dėl prašymo išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą;

6. siekiant tinkamai atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams:

6.1. pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus rengti išvadas, pažymas, ieškinio pareiškimus ir kitus procesinius dokumentus teismui dėl įvaikinimo, tėvystės nustatymo ar nuginčijimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, tėvų valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvų ar atskyrimo panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos ir nuolatinės globos nustatymo, išlaikymo priteisimo, globėjo skyrimo, vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo nepilnamečiam vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, atstovauti Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais pirmosios instancijos teismuose, kitose valstybinėse institucijose;

6.2. kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamojo poveikio priemonės;

6.3. surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181, 1811, 1812, 1813 straipsniuose;

7. apklausti vaiką, nedalyvaujant jo tėvams, ir dalyvauti apklausiant nepilnamečius, siekiant išsiaiškinti vaiko nuomonę su juo susijusiais klausimais;

8. organizuoti rasto, palikto vaiko arba vaiko, kurio negalima atiduoti tėvams dėl jų netinkamo gyvenimo būdo, gimimo registravimą, suteikti vaikui vardą, pavardę, siekiant įregistruoti vaiką;

9. bendradarbiauti su policijos, švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis valstybės, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus, konsultuoti tėvus, mokytojus, auklėtojus ir vaikus vaiko teisių apsaugos, globos (rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais, rengti atsakymus į prašymus ir paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

10. vykdyti kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Darbo užmokestis A lygis 12 kategorija
Dokumentai, kurie turi būti pateikti Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentų priėmimo vieta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 333 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas  Iki 2018-04-13

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.