Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“
Pareigos Direktoriaus pavaduotoja ūkiui – darbo krūvis 1 et.
Darbo vieta Hipodromo g. 70, Kaunas
Reikalavimai Darbuotojas, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Išsilavinimas – aukštasis;
 • Kvalifikacinė kategorija – reikalavimai kvalifikacinei kategorijai nenustatomi;
 • Skaitmeninio raštingumo gebėjimai  – informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas. Gebėjimas naudotis: MS Office (Word, Excel ir kt.), CVP IS, CPO programomis ir kt.;
 • Valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo lygis – B2;
 • Užsienio kalba (-os) ir jos (jų) mokėjimo lygis – nenustatomas.
 • Kiti specialūs reikalavimai:
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, siejant ją su strateginiais gimnazijos veiklos tikslais;
 • gebėti vesti medžiagų apskaitą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, organizuoti viešuosius pirkimus, įforminti pirkimų sutartis, priėmimo – perdavimo aktus, medžiagų ir priemonių nurašymus ir kitą su materialinėmis vertybėmis susijusią apskaitą;
 • gebėti spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • turėti galiojantį privalomo sveikatos patikrinimo pažymėjimą;
 • turėti galiojantį privalomą pirmosios pagalbos pažymėjimą;
 • turėti galiojantį privalomą higienos įgūdžių kursų pažymėjimą;
 • turėti galiojantį darbų saugos pažymėjimą;
 • turėti galiojantį gaisrinės saugos pažymėjimą;
 • turėti galiojantį civilinės saugos pažymėjimą.
Funkcijos Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • atsakingas už priešgaisrinę saugą;
 • atsakingas už civilinę saugą;
 • atsakingas už darbo saugą;
 • atsakingas už duomenų perdavimą į ŠVIS sistemą;
 • atsakingas už higienos normų vykdymo priežiūra;
 • atsakingas už prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;
 • atsakingas už ūkinio inventoriaus, baldų, kiemo įrenginių būklę, esant reikalui organizuoja jų patikrą ir remontą;
 • nustatytu laiku organizuoja įstaigos pastatų ir jų konstrukcijų sezonines bei neeilines apžiūras, organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;
 • užtikrina įstaigos pastatų ir patalpų tinkamą priežiūrą bei jų pilną parengimą;
 • atsakingas už apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų įstaigoje esančių sistemų būklę, organizuoja jų gedimų šalinimą ir užtikrinti normalų veikimą;
 • rengia įstaigos pastatų einamojo remonto planus bei sąmatas;
 • suderinęs su įstaigos direktoriumi organizuoja patalpų remontą, aprūpinimą baldais, inventoriumi, kompiuteriais, kanceliarijos ir švaros priemonėmis;
 • organizuoja jam pavadžių darbuotojų darbą, aprūpina juos reikiamomis medžiagomis, įrankiais, rūpinasi darbuotojų darbo sąlygomis;
 • užtikrina atsargų laikymo ir išdavimo kontrolę;
 • tvarko jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, pasirūpina jų apsauga;
 • rengia aptarnaujančio personalo darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • organizuoja civilinės saugos, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažus ir užsiėmimus darbuotojams;
 • nesant direktoriaus, atlieka jo funkcijas;
 • atlieka kitus teisėtus tiesioginio vadovo nurodymus susijusius su įstaigos bendruomenės veikla.
Darbo užmokestis Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo profesinio darbo stažo patirties ir išsilavinimo, todėl gali svyruoti nuo 4,8 iki 12,2.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas
 • Gyvenimo aprašymas (CV)
 • Aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
 • Sveikatos pasas, pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių pažymėjimas
 • Pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ direktoriaus kabinetas
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Tel. (8 37) 34 14 10, (8 37) 34 15 10

el. p. [email protected]

Dokumentų priėmimo terminas 2021 11 15

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Jūsų CV (būtina)

Įveskite žemiau matomus simbolius

captcha

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.