Įrašai, kurie galimai kartojasi

 1. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos SPECIALUSIS PEDAGOGAS
 2. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas
 3. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Logopedas
 4. Kauno Tautinės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui
 5. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Mokytojo padėjėjas
 6. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas-mokytojas
 7. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas (2 darbo vietos)
 8. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ virėja
 9. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 10. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 11. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 12. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 13. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Dokumentų specialistas
 14. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Individualios priežiūros darbuotojas
 15. Kauno Šančių lopšelis-darželis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 16. Kauno “Aušros” gimnazijos Informacinių technologijų mokytojas
 17. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 18. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Etikos mokytojas
 19. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos Anglų kalbos mokytoja(-s)
 20. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos Fizinio ugdymo mokytoja(-s)
 21. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla VDM grupės mokytojas, 0,5 etato
 22. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 23. Kauno „Nemuno“ mokyklos Pradinių klasių mokytoja
 24. Kauno „Nemuno“ mokyklos Etikos mokytoja(s) 0,5 et.
 25. Kauno „Nemuno“ mokyklos Šokių mokytojas 0,5 et.
 26. VDU ,,Rasos“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja
 27. VDU ,,Rasos“ gimnazijos istorijos mokytoja
 28. VDU ,,Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, auklėtoja
 29. VDU „Rasos“ gimnazija-matematikos mokytojas, klasės vadovas
 30. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Specialusis pedagogas
 31. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Šokių mokytojas (-a) (nepilnam krūviui).
 32. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Užsienio (anglų) kalbos mokytoja (-s)
 33. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (-s)
 34. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja (-s)
 35. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Informacinių technologijų sistemų administratorius
 36. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 37. Kauno Tautinės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui
 38. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ Logopedas
 39. Kauno Prano Daunio ugdymo centro Psichologas
 40. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio virėjas
 41. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Mokytojo padėjėjas
 42. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Biologijos mokytojas
 43. NEKILNOJAMO TURTO SKYRIAUS NEKILNOJAMOJO TURTO SKYRIAUS NEGYVENAMŲJŲ STATINIŲ VALDYMO POSKYRIO SPECIALISTAS
 44. Lopšelio-darželio „Lakštutė“ Sandėlininkas
 45. Kauno Šančių lopšelis-darželis logopedas
 46. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis
 47. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 48. Kauno Milikonių progimnazijos tikybos mokytojas
 49. Kauno Pilėnų progimnazijos mokytojo padėjėjas
 50. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 51. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos mokytojo padėjėjas(a)
 52. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas
 53. UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto šaltkalvis (-ė) (Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnyboje)
 54. UAB „Kauno vandenys“ Techninės grupės vyresnysis (-ioji) inžinierius (-ė)
 55. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ kiemsargis
 56. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė"Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 57. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 58. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 59. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 60. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ikimokyklinio ugdymo mokytojo(s) padėjėja(s)
 61. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ socialinis pedagogas
 62. Kauno lopšelio–darželio „Žara“ Mokytojo padėjėjas
 63. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 64. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA (-S)
 65. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Kultūrinės veiklos vadybininkas projektinei veiklai – 1 etatas
 66. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Vyresnysis bibliotekininkas – 1 etatas
 67. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 68. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Valytojas (0,50 etatas).
 69. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Dokumentų specialistas
 70. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Administratorius
 71. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas
 72. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Dokumentų specialistas
 73. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytojas
 74. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja (-as)
 75. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 76. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio Mokytojo padėjėjas (darbo krūvis 1 etatas)
 77. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Socialinis darbuotojas (-a) (rankdarbiams), 1 et.
 78. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Kineziterapeutas
 79. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ - Specialusis pedagogas
 80. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 81. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos Informacinių technologijų mokytoja (-s)
 82. Kauno menų darželio ,,Etiudas“ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vienas etatas)
 83. Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio Pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 84. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos Budėtojas
 85. Kauno lopšelio-darželio ,,Pelėdžiukas“ Virėja(s)
 86. Kauno lopšelio-darželio ,,Pelėdžiukas“ Ikimokyklinio ugdymo mokytoja(s)
 87. Kauno lopšelio-darželio ,,Pelėdžiukas“ Dokumentų specialistas
 88. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ specialusis pedagogas
 89. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ logopedas
 90. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo pedagogas (muzika)
 91. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo mokytojas
 92. Kauno Senamiesčio progimnazija Psichologas(-ė)
 93. Kauno „Santaros“ gimnazijos SOCIALINIS PEDAGOGAS (-Ė) ( 0,5 etato)
 94. Kauno „Santaros“ gimnazijos Ugdymo karjerai specialistas
 95. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 96. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 97. Kauno „Santaros“ gimnazijos ETIKOS MOKYTOJAS (-A) 1 etatas.
 98. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Socialinis pedagogas
 99. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 100. Kauno Pilėnų progimnazijos Valytoja, 1,0 etatas
 101. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 102. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 103. Kauno Veršvų gimnazijos valytojas
 104. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Direktoriaus pavaduotojas ūkiui - darbo krūvis 1 et.
 105. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 106. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Logopedas
 107. Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 108. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 109. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 110. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 111. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 112. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 113. UAB „Kauno vandenys“ Inžinierius (-ė) (klientų aptarnavimui)
 114. UAB „Kauno vandenys“ Techninės grupės vyresnysis (-ioji) inžinierius (-ė)
 115. UAB „Kauno vandenys“ Turto valdymo skyriaus specialistas (-ė)
 116. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas
 117. Kauno savivaldybės vaikų globos namų direktorius
 118. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 119. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 120. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas
 121. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas 1 etatas
 122. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos Matematikos mokytojas
 123. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Istorijos mokytojo(-os)
 124. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Anglų kalbos mokytojo(-os)
 125. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas
 126. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ Specialusis pedagogas (0,75 et.)
 127. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ Mokytojo padėjėjas (-a)
 128. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija istorijos mokytojas (-a)
 129. BĮ Kauno kartų namai (socialinės globos namai)Buitinių paslaugų padalinio vadovas
 130. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos logopedas
 131. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus specialistas
 132. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
 133. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Pradinių klasių mokytojas(-a) – 1 etatas.
 134. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Biologijos mokytojas
 135. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Istorijos mokytojas
 136. UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto šaltkalvis (-ė) (Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnyboje)
 137. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Mokytojo padėjėjas
 138. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Individualios priežiūros darbuotojas
 139. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 140. Kauno kartų namai Valytojas
 141. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas
 142. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 143. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Kineziterapeutas
 144. Kauno lopšelio-darželio ,,Vilnelė“ Direktoriaus pavaduotojas(a) ūkiui
 145. Kauno lopšelio-darželio ,,Vilnelė“ Direktoriaus pavaduotojas(a) ūkiui
 146. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos logopedas
 147. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Valytoja (-as)
 148. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Ūkio darbuotojas
 149. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ Psichologas
 150. Kauno Petrašiūnų progimnazijos šokio mokytoja (-as) 0,44 pareigybės
 151. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos Matematikos mokytojas
 152. Kauno Viktoro Kuprevičiaus Budėtojas (-a) (1 etatas)
 153. Kauno Viktoro Kuprevičiaus Mokytojo padėjėja(-as) (nepilnas darbo krūvis, 0,5 etato)
 154. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 155. UAB „Kauno vandenys“ Techninės grupės vyresnysis (-ioji) inžinierius (-ė)
 156. UAB „Kauno vandenys“ Turto valdymo skyriaus specialistas (-ė)
 157. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas
 158. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 159. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Biudžeto poskyrio vyriausiausiasis specialistas, pakaitinis valstybės tarnautojas
 160. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ SURDOPEDAGOGAS, dirbti 0,25 etatu.
 161. Kauno lopšelio-darželio „Vaikystės takas“ Meninio ugdymo (TEATRO) mokytojas(a)
 162. Kauno lopšelio-darželio „Vaikystės takas“ Meninio ugdymo (ŠOKIO) mokytojas(a)
 163. Kauno lopšelio-darželio „Vaikystės takas“ Meninio ugdymo (JUDESIO) mokytojas(a)
 164. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ Jaunesnysis apskaitos specialistas
 165. Kauno Miko Petrausko scenos meno mokyklos Gitaros, muzikos istorijos, solfedžio mokytojas.
 166. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 167. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Valytoja(as) 1 pareigybė
 168. Kauno Senamiesčio progimnazija Pradinio ugdymo mokytoja(s) nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.
 169. Kauno „Santaros“ gimnazijos FIZIKOS MOKYTOJAS (-A)
 170. Kauno „Santaros“ gimnazijos CHEMIJOS MOKYTOJAS (-A)
 171. Kauno „Santaros“ gimnazijos Laborantas 0,25 etato
 172. Kauno lopšelio-darželio ,,Vilnelė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 173. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistas
 174. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos logopedas
 175. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 176. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos Pradinių klasių mokytojas
 177. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 178. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 179. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Logopedas
 180. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 181. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
 182. Kauno Senamiesčio progimnazija Specialusis pedagogas (0,5 etato arba du atskiri etatai po 0,5)
 183. Kauno Senamiesčio progimnazija Prancūzų kalbos mokytoja (-s) 0,3 etato
 184. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos Vokiečių kalbos mokytojas
 185. Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“ Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 186. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 187. Kauno ,,Varpelio" pradinės mokyklos Valytojas – 1 etatas
 188. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Istorijos mokytojo(-os)
 189. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Anglų kalbos mokytojo(-os)
 190. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Individualios priežiūros darbuotojas
 191. UAB „Kauno vandenys“ Techninio – projektų skyrius, Aukštaičių g. 43, Kaunas
 192. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis
 193. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas
 194. Kauno tarptautinė gimnazija ieško Technologijų mokytojo
 195. Kauno šv. Roko mokykla Individualios priežiūros darbuotojas
 196. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos logopedas
 197. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Valytojas (0,50 etatas).
 198. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Sandėlininkas
 199. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Sandėlininkas
 200. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus Logopedas
 201. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus Logopedas 0,75 pareigybės (etato)
 202. Kauno Senamiesčio progimnazija Logopedas
 203. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla Direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui (1 etatas)
 204. Kauno lopšelio–darželio „Žara“ specialusis pedagogas
 205. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Individualios priežiūros darbuotojas
 206. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno kultūros centro Kultūrinės veiklos vadybininkas
 207. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Biudžeto poskyrio vyriausiausiasis specialistas, pakaitinis valstybės tarnautojas
 208. Kauno lopšelio-darželio ,,Bitutė“ direktorius
 209. Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ direktorius
 210. Kauno Jono Laužiko mokyklos direktorius
 211. Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 212. Kauno lopšelio-darželio ,,Nežiniukas“ Logopedas
 213. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo mokytojas
 214. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ specialusis pedagogas
 215. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokytojas padėjėjas
 216. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 217. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 218. Kauno kartų namai Individualios priežiūros darbuotojas
 219. Kauno Prano Daunio ugdymo centro logopedas
 220. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ psichologas
 221. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Sandėlininkas
 222. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 223. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 224. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas
 225. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 226. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ virėjas
 227. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 228. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Mokytojo padėjėjas
 229. Kauno lopšelio-darželio „Vaikystės takas“ logopedas
 230. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos logopedas
 231. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas
 232. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ meninio ugdymo mokytojas
 233. Kauno „Santaros“ gimnazijos GEOGRAFIJOS MOKYTOJAS (-A) 1 etatas Pavadavimui ligos metu
 234. Kauno „Santaros“ gimnazijos Administratorius (-ė) (viešųjų pirkimų organizavimui) (0,25 etato)
 235. Kauno „Santaros“ gimnazijos SOCIALINIS PEDAGOGAS (-Ė) ( 0,5 etato)
 236. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio specialusis pedagogas
 237. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Specialusis pedagogas
 238. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Socialinis pedagogas
 239. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Psichologas
 240. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų skyriaus specialistas
 241. Kauno „Nemuno“ mokyklos Mokytojo padėjėjas priešmokyklinėje grupėje (0,5 etatas)
 242. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 243. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Valytojas (-a) (1 etatas)
 244. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 245. Kauno Šančių lopšelis-darželis logopedas
 246. Kauno lopšelio-darželio ,,Smalsutis“ psichologas 0,25
 247. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Virėjas
 248. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 249. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Logopedas
 250. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus SPECIALUSIS PEDAGOGAS, 0,25 pareigybės (etato)
 251. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus Logopedas 0,75 pareigybės (etato)
 252. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus Logopedas
 253. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus FIZIKOS MOKYTOJAS
 254. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA muzikos mokytojas
 255. Kauno lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ Mokytojos padėjėja (1 etato pareigybė)
 256. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus psichologas
 257. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ mokytojas
 258. Kauno miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 259. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 260. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 261. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos logopedas
 262. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 263. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Socialinis pedagogas
 264. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Specialusis pedagogas
 265. VDU ,,Rasos“ gimnazijos Psichologas
 266. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA (-S)
 267. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Individualios priežiūros darbuotojas
 268. Kauno Milikonių progimnazijos mokytojo padėjėja
 269. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla Ikimokyklinio meninio ugdymo (šokis)
 270. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 271. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 272. Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno kultūros centras VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ADMINISTRATORIUS
 273. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis
 274. UAB „Kauno vandenys“ tinklo siurblinių šaltkalvis
 275. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas
 276. UAB „Kauno vandenys“ Vyresnysis inžinierius (-ė)
 277. Kauno Panemunės pradinė mokykla mokyklos psichologas(-ė)
 278. Kauno „Santaros“ gimnazijos Ugdymo karjerai specialistas
 279. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus MATEMATIKOS mokytojas
 280. Kauno šv. Roko mokykla Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 281. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ Pavaduotojas ūkiui
 282. Kauno lopšelio-darželio ,,Smalsutis“ Mokytojo padėjėjas 0,5 etato
 283. Kauno lopšelio-darželio ,,Smalsutis“ psichologas
 284. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas
 285. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 286. VšĮ Kauno miesto poliklinika Vyriausiasis administratorius (Kalniečių padalinio Odontologijos skyrius)
 287. VšĮ Kauno miesto poliklinika Gydytojo odontologo padėjėjas
 288. Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ Direktoriaus pavaduotojas ūkiui - 1.0 etatu.
 289. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 290. Kauno Miko Petrausko scenos meno mokyklos Gitaros mokytojas.
 291. Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno kultūros centro Kultūrinės veiklos vadybininkas (-ė)
 292. UAB „Kauno vandenys“ techninės grupės vadovas
 293. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas
 294. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis
 295. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos logopedas
 296. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 297. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Kineziterapeutas
 298. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Individualios priežiūros darbuotojas
 299. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Sandėlininkas
 300. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 301. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 302. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ logopedas
 303. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ Psichologas
 304. UAB „Kauno vandenys“ Vyresnysis inžinierius (-ė)
 305. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla Mokytojo padėjėjas
 306. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Informacinių technologijų sistemų administratorius
 307. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos socialinis pedagogas
 308. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 309. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Individualios priežiūros darbuotojas
 310. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 311. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos Šokio mokytojas
 312. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 313. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 314. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 315. VšĮ Kauno miesto poliklinikos direktorius
 316. Kauno kartų namai Individualios priežiūros darbuotojas
 317. Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos tikybos mokytojas
 318. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis psichologas
 319. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ mokytojas
 320. UAB „Kauno vandenys“ Vyresnysis inžinierius (-ė)
 321. Kauno kartų namai Individualios priežiūros darbuotojas
 322. Kauno Veršvų gimnazijos muzikos mokytojas (a)
 323. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 324. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ Pradinių klasių mokytojas (pakaitinė darbo vieta)
 325. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ Psichologas
 326. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 327. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dainavos seniūnijos vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 328. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Anglų kalbos mokytojo(-os)
 329. Kauno Pilėnų progimnazijos Etikos mokytojas
 330. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 331. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA italų kalbos mokytojas
 332. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Logopedas -1 etatas arba du po 0,5 etato
 333. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Specialusis pedagogas – 0,5 et.
 334. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ logopedas, 0,5 etato
 335. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla Direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui (1 etatas)
 336. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytojas
 337. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Dokumentų specialistas
 338. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 339. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 340. Kauno lopšelis –darželis „Žara“ dokumentų specialistas
 341. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1 et.
 342. UAB „Kauno vandenys“ Techninės grupės vadovas (-ė)
 343. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 344. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ specialusis pedagogas
 345. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo pedagogas (muzika)
 346. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 347. UAB „Kauno vandenys“ Elektrotechnikas (-ė) Energetikos ir metrologijos skyriuje
 348. UAB „Kauno vandenys“ Inžinierius (-ė) (kompiuterinių sistemų)
 349. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas
 350. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ mokytojas (ikimokyklinio ugdymo)
 351. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 352. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos Choreografijos mokytojas
 353. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos Specialusis pedagogas
 354. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtojos padėjėja (1 etatas)
 355. Lopšelio-darželio „Lakštutė“ meninio ugdymo mokytoja (muzika)
 356. Kauno Šančių lopšelis-darželis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 357. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 358. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 359. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas
 360. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 361. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Dokumentų specialistas (1,0 etatas)
 362. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 363. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Logopedas
 364. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos Valytojas
 365. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Sandėlininkas
 366. Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ specialusis pedagogas
 367. Kauno Senamiesčio progimnazija Logopedas
 368. Kauno Senamiesčio progimnazija Psichologas(-ė)
 369. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 370. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos Valytojas -(a)
 371. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Istorijos mokytojas (-a)
 372. Kauno lopšelio-darželio “Židinėlis“ Specialusis pedagogas (1 et.)
 373. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis psichologas
 374. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 375. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ socialinis darbuotojas
 376. Kauno šv. Roko mokykla Mokytojo padėjėjas, 0,75 etato
 377. Kauno šv. Roko mokykla Specialusis pedagogas, 1 etatas
 378. Kauno šv. Roko mokykla Logopedas, 1 etatas
 379. Kauno Miko Petrausko scenos meno mokyklos Solinio dainavimo mokytojas.
 380. Kauno Miko Petrausko scenos meno mokyklos Sportinių šokių mokytojas (-a)
 381. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 382. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 383. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Virtuvės darbininkas
 384. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ Valytojas (-a)
 385. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos logopedas
 386. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 387. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 388. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
 389. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ Dokumentų specialistas
 390. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 391. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo mokytojas
 392. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ kiemsargis
 393. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Istorijos mokytojas (-a)
 394. Kauno “Aušros” gimnazijos valytoja
 395. Kauno lopšelio-darželio ,,Nežiniukas“ Logopedas
 396. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio valytoja (-as)
 397. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 398. Kauno „Santaros“ gimnazijos Ūkvedys (dažytojas)
 399. Kauno „Santaros“ gimnazijos mokytojo padėjėjas
 400. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ logopedas
 401. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
 402. Kauno miesto socialinių paslaugų centras Socialinis darbuotojas
 403. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 404. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Logopedas(-ė), 1,5 et.
 405. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Psichologas(-ė)
 406. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Sandėlininkas(-ė)
 407. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Specialusis pedagogas(-ė)
 408. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ūkio darbuotojas(-a)
 409. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - virėjas (-a)
 410. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Mokytojo padėjėjas
 411. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Logopedas
 412. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtojos padėjėja (1 etatas)
 413. UAB „Kauno vandenys“ Vyresnysis inžinierius (-ė)
 414. UAB „Kauno vandenys“ Elektrotechnikas (-ė) Energetikos ir metrologijos skyriuje
 415. UAB „Kauno vandenys“ Inžinierius (-ė) (kompiuterinių sistemų)
 416. Kauno „Nemuno“ mokyklos Šokių mokytojas 0,5 et.
 417. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 418. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ikimokyklinio ugdymo mokytoja(s)
 419. Kauno tarptautinė gimnazija Rusų kalbos mokytojas
 420. Kauno Panemunės pradinės mokyklos Pradinio ugdymo mokytojas(-a)
 421. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija Biologijos / Gamtos ir žmogaus mokytojas(a)
 422. Kauno Pilėnų progimnazijos Ūkio darbuotojas
 423. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 424. Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos tikybos mokytojas
 425. Kauno tarptautinė gimnazija Fizinio ugdymo mokytojas (-a)
 426. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologinio konsultavimo skyriaus psichologas
 427. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 428. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 429. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio virėjas
 430. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 431. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus Viešojo administravimo institucijos specialistas
 432. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 433. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla rusų kalbos mokytoja (-as)
 434. Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 435. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Meninio ugdymo mokytojas
 436. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Socialinis pedagogas
 437. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 438. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1 et.
 439. Kauno Senamiesčio progimnazija Pradinio ugdymo mokytoja(s) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 440. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija Fizinio ugdymo mokytojas (-a)
 441. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja (-s)
 442. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 443. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ Specialusis pedagogas (0,75 et.)
 444. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (darbo krūvis 1,65 et.)
 445. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja(s)
 446. Kauno Petrašiūnų progimnazija pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 447. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ Logopedas (-ė)
 448. Kauno “Aušros” gimnazijos Prancūzų kalbos mokytojas
 449. Kauno “Aušros” gimnazijos Informacinių technologijų mokytojas
 450. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Anglų kalbos mokytojo(-os)
 451. Kauno lopšelio-darželio “Židinėlis“ logopedas
 452. Kauno „Nemuno“ mokyklos Fizikos mokytojas
 453. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Specialusis pedagogas (0,5 et.)
 454. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ logopedas
 455. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ kiemsargis
 456. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 457. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ specialusis pedagogas
 458. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 459. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 460. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos Valytojas
 461. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla istorijos mokytoja (-as)
 462. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla anglų kalbos mokytoja (-as)
 463. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ Psichologas
 464. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ mokytojas (ikimokyklinio ugdymo)
 465. Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio Socialinis pedagogas (-ė)
 466. Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio Psichologas (-ė)
 467. Kauno Viktoro Kuprevičiaus Vokiečių kalbos mokytojas(-a)
 468. Kauno Viktoro Kuprevičiaus Pradinių klasių mokytoja(-as)
 469. Kauno Viktoro Kuprevičiaus valytoja
 470. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 471. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ Logopedas
 472. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos Lietuvių kalbos mokytoja/as
 473. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos Gamtos mokslų/biologijos mokytojas (-a)
 474. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos Dokumentų specialistas(-ė)
 475. Kauno kultūros centro kultūros projektų vadovas
 476. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 477. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Specialusis pedagogas – 0,5 et.
 478. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ logopedas, 0,5 etato
 479. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ Logopedas
 480. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Administratorius
 481. Kauno specialiosios mokyklos Socialinis darbuotojas
 482. Kauno „Nemuno“ mokyklos geografijos mokytojas
 483. Kauno specialiosios mokyklos Bendrosios praktikos slaugytojas (-a) 1 et.
 484. Kauno 1-oji muzikos mokykla fortepijono mokytojas
 485. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 486. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ikimokyklinio ugdymo mokytojo(s) padėjėja(s)
 487. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - Ikimokyklinio ugdymo mokytoja(s)
 488. Kauno lopšelis-darželis „Vaikystės takas“ - virėjas (-a)
 489. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (teatro)  mokytojas
 490. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 491. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos socialinis pedagogas
 492. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ Ikimokyklinio uugdymo mokytojas
 493. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Psichologas (-ė)
 494. Kauno Senamiesčio progimnazija Psichologas(-ė)
 495. Kauno Veršvų gimnazijos Geografijos mokytojas
 496. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 497. Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus specialistas
 498. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos Anglų kalbos mokytojas(a)
 499. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos Tikybos mokytojas(a)
 500. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 501. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 502. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 503. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
 504. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 505. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Meninio ugdymo (dailės)mokytojas
 506. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA muzikos mokytojas
 507. Kauno „Nemuno“ mokyklos lietuvių kalbos mokytojas
 508. Kauno „Nemuno“ mokyklos Informacinių technologijų mokytojas 0,35 etatu
 509. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytojas
 510. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 511. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 512. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus Dokumentų specialistas(-ė)
 513. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos Ūkio darbuotojas
 514. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos Muzikos mokytojas (-a)
 515. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties antikorupcijos specialistas
 516. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 517. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 518. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Technologijų mokytoja (-s) (konstrukcinės medžiagos, elektronika, statyba ir medžio apdirbimas) (nepilnu krūviu).
 519. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Specialusis pedagogas (1 et.)
 520. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ Specialusis pedagogas (0,75 et.)
 521. UAB „Kauno vandenys“ Inžinierius (-ė) (kompiuterinių sistemų)
 522. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 523. UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto meistras (-ė) (Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnyboje)
 524. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 525. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 526. Kauno Panemunės pradinės mokyklos Tarptautinio Bakalaureato pradinio ugdymo programos (IB PYP) koordinatorius
 527. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Specialusis pedagogas (1 etatas).
 528. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos psichologas
 529. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 530. Kauno „Saulės“ gimnazijos Ekonomikos mokytojas
 531. Kauno lopšelio-darželio “Židinėlis“ Specialusis pedagogas (1 et.)
 532. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ Specialusis pedagogas (0,5 et.)
 533. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas“ Meninio ugdymo mokytojas (-a)
 534. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas“ Mokytojo padėjėjas (-a) - 0,5 et.
 535. Kauno Petrašiūnų progimnazija etikos mokytojas (-a)
 536. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytojo
 537. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ Ūkio darbuotojas
 538. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Tikybos mokytoja(s)
 539. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Mokytojo padėjėjas
 540. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Spec. pedagogas
 541. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos logopedas
 542. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 543. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 544. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 545. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas
 546. Kauno “Aušros” gimnazijos valytoja
 547. Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 548. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 549. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybų techninės priežiūros specialistas
 550. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas
 551. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos fizikos mokytojas
 552. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos logopedas - spec.pedagogas
 553. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytojas
 554. Kauno miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 555. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojas
 556. Kauno Prano Daunio ugdymo centro ūkvedys
 557. Kauno Prano Daunio ugdymo centro ergoterapeutas
 558. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 559. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės logopedas
 560. Kauno Petrašiūnų progimnazijos geografijos mokytojas (-a) (0,5 – 0,6 pareigybės)
 561. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 562. Kauno Senamiesčio progimnazija Dailės ir technologijų mokytoja (-s)
 563. Kauno Senamiesčio progimnazija Psichologas(-ė)
 564. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 565. Kauno Senamiesčio progimnazija Socialinis pedagogas (-ė), 0,5 etato, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 566. Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“-Specialusis pedagogas – 0,5 et.
 567. Kauno Viktoro Kuprevičiaus anglų kalbos mokytojas
 568. Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“-Socialinis pedagogas – 0,5 et.
 569. Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“-logopedas
 570. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus specialistas
 571. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ Logopedas Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., 1,0 et.
 572. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ Psichologas 0,25 etato
 573. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ Informacinių technologijų sistemų administratorius 0,25 etato
 574. Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus Vyriausiasis specialistas(karjeros valstybės tarnautojas)
 575. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 576. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-ė)
 577. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 578. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas
 579. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 580. Kauno Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla mokytojo padėjėjas 
 581. Kauno Šančių lopšelis-darželis logopedas
 582. Kauno Šančių lopšelis-darželis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 583. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos Istorijos mokytojas
 584. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija Technologijų mokytojas(-a)
 585. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 586. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 587. Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 588. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 589. Kauno miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato specialistas
 590. UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto meistras (-ė) (Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnyboje)
 591. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 592. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 593. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos grupės vadovo pavaduotojas
 594. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
 595. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas
 596. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus chemijos mokytojas (-a)
 597. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 598. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 599. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 600. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 601. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" Ūkvedys
 602. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" Kempingo prižiūrėtojas
 603. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" Rinkliavos kontrolierius
 604. Kauno Senamiesčio progimnazija Pradinio ugdymo mokytoja(s) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 605. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 606. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 607. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 608. Kauno Rokų gimnazija Muzikos mokytojas (1 etatas/neterminuota darbo sutartis). Įdarbinama nuo 2022-09-01
 609. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos logopedas, specialusis pedagogas
 610. Kauno miesto savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 611. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ Socialinis pedagogas (terminuota darbo sutartis 0,5 et.)
 612. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ logopedas
 613. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 614. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus ekonomikos mokytojas (-a)
 615. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 616. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 617. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos Anglų kalbos mokytoja (-s)
 618. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla Pradinių klasių mokytoja(as) (nuo 2022-09-01, neterminuota darbo sutartis, 1 etatas)
 619. Kauno „Nemuno“ mokyklos Technologijų mokytojas 0,34 etatu.
 620. Kauno „Nemuno“ mokyklos Dailės mokytojas 0,22 etatu
 621. Kauno „Nemuno“ mokyklos Informacinių technologijų mokytojas 0,34 etatu
 622. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Pradinių klasių mokytojas(-a) – 1 etatas.
 623. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 624. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos Lietuvių kalbos mokytojas
 625. Kauno Milikonių progimnazijos meninio ugdymo mokytojas
 626. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ socialinis pedagogas
 627. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 628. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJA (-S), dirbti 0,50 etatu.
 629. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGOPEDAS
 630. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio specialistas
 631. Kauno miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 632. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus Fizinio ugdymo mokytojas (-a) (0,9 pareigybės – įdarbinama nuo 2022-09-01)
 633. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija informacinių technologijų mokytojas(-a)
 634. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja (-as)
 635. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja (-as)
 636. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Meninio ugdymo mokytojas - laisvas judesys (0,75 etato)
 637. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1 etatas
 638. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 1 etatas
 639. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 640. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus Infrastruktūros poskyrio specialistas
 641. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos fizikos mokytojas
 642. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 643. Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 644. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 645. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 646. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos geografijos mokytojas
 647. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytojas
 648. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos chemijos mokytojas
 649. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 650. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 651. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 652. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ spacialusis pedagogas
 653. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ logopedas
 654. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ virėjas
 655. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ socialinis pedagogas
 656. Kauno Senamiesčio progimnazijos muzikos mokytojas
 657. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 658. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 659. Kauno 1-oji muzikos mokykla gitaros mokytojas, fortepijono mokytojas, violončelės mokytojas, fleitos mokytojas, smuiko mokytojas, akordeono mokytojas
 660. Kauno “Aušros” gimnazijos ekonomikos mokytojas
 661. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 662. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas Klientų aptarnavimo ir apskaitos grupėje
 663. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja
 664. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos matematikos mokytojas
 665. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Sandėlininkas
 666. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ mokytojas
 667. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 668. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ Socialinis pedagogas
 669. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ mokytojas
 670. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos Pradinių klasių mokytojas
 671. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla Mokytojo padėjėjas
 672. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas
 673. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 674. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinio darbuotojo padėjėjas
 675. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ virėja
 676. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas (a) (1 et., terminuota darbo sutartis).
 677. Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio Vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 678. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 679. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 680. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 681. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 682. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 683. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 684. Kauno Veršvų gimnazijos Geografijos mokytojas
 685. Kauno Veršvų gimnazijos fizikos mokytojas
 686. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistas
 687. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 688. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 689. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 690. Kauno Pilėnų progimnazijos socialinis pedagogas
 691. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių k. mokytojas
 692. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ virėjas
 693. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 694. UAB „Kauno vandenys“ Technikas - apskaitininkas
 695. Kauno Senamiesčio progimnazija Pradinio ugdymo mokytoja(s) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 696. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Meninio ugdymo mokytoja (-s) (Muzika) 1 et.
 697. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 698. Kauno Pilėnų progimnazijos Fizikos mokytojas(-a)
 699. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 700. Kauno Pilėnų progimnazijos Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 701. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ sandėlininkas (-ė)
 702. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a)
 703. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis Greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a), siekiantis (-i) įgyti paramediko kvalifikaciją)
 704. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 705. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius
 706. Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus specialistas
 707. Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 708. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 709. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 710. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja
 711. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 712. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Meninio ugdymo mokytojas (dailė) - 0,5 etato
 713. Kauno lopšelio-darželio ,,Malūnėlis“ Psichologas - 0,5 etato
 714. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas
 715. Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas“ Logopedas - 1 etatas
 716. Kauno Milikonių progimnazijos muzikos mokytojas
 717. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 718. Kauno lopšelio-darželio ,,Vilnelė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 719. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 720. Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybų techninės priežiūros specialistas
 721. Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio specialistas
 722. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ meno vadovas
 723. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
 724. Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 725. Kauno kultūros centro kultūros projektų vadovas
 726. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ Kineziterapeutas
 727. Kauno Veršvų gimnazijos valytojas
 728. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ socialinis pedagogas
 729. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Matematikos mokytojas(-a)
 730. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ psichologas
 731. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Chemijos mokytojas (-a)
 732. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Technologijų mokytojas(-a)
 733. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Matematikos mokytojas(-a)
 734. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Fizikos mokytojas(-a)
 735. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Etikos mokytojas
 736. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 1 etatas
 737. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ Socialinis pedagogas (0,25 et.)
 738. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos geografijos mokytojas
 739. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 740. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktorius
 741. Kauno lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ direktorius
 742. Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas“ direktorius
 743. Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokytojo pagalbininkas
 744. Kauno Panemunės pradinės mokyklos logopedas
 745. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 746. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ psichologas
 747. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 748. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ specialusis pedagogas
 749. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 750. Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ socialinis darbuotojas
 751. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis
 752. VšĮ „Kaunas IN“ turizmo skyriaus vadovas (ė)
 753. VšĮ „Kaunas IN“ investicinės aplinkos analitikas (-ė)
 754. UAB „Kauno vandenys“ Meistras (-ė) (terminuota darbo sutartis)
 755. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija ūkio darbuotojas
 756. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 757. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas
 758. UAB „Kauno vandenys“ šaltkalvis
 759. Kauno ,,Varpelio" pradinės mokyklos anglų kalbos pedagogas
 760. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 761. Kauno kartų namai Buitinių paslaugų padalinio vadovas
 762. Kauno kartų namai Socialinis darbuotojas
 763. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 764. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 765. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius
 766. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus socialinis pedagogas
 767. Kauno Prano Daunio ugdymo centro slaugos specialistas
 768. Kauno Prano Daunio ugdymo centro ergoterapeutas
 769. VšĮ „Kaunas IN“ turizmo skyriaus vadovas (ė)
 770. Kauno miesto socialinių paslaugų centras bendrųjų reikalų skyriaus specialistas (0,5 etato)
 771. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 772. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialistas (buhalteris)
 773. Kauno lopšelio-darželio ,,Žemyna“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 774. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 775. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos vyriausiasis personalo specialistas (-ė)
 776. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė), vairuotojas (-a)
 777. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė) TV diagnostikos
 778. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos Biologijos mokytojas (0,56 etato)
 779. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ socialinis pedagogas
 780. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ psichologas
 781. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ kiemsargis
 782. Kauno „Santaros“ gimnazijos rusų k. mokytojas
 783. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 784. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 785. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėja
 786. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ psichologas 0,5 et.
 787. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ logopedas 1 et.
 788. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus pavadavimui Anglų kalbos mokytojas (-a)
 789. Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 790. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojas (-a)
 791. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 792. VšĮ „Kaunas IN“ investicinės aplinkos analitikas (-ė)
 793. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 794. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas
 795. Kauno Jono Laužiko mokyklos socialinis pedagogas
 796. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 797. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis informacinių duomenų administratorius (-ė)(statistikas (-ė))
 798. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 799. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas
 800. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 801. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 802. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ viešųjų pirkimų specialistas (-ė)
 803. Kauno Panemunės pradinė mokykla specialusis pedagogas
 804. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 805. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 806. Kauno miesto socialinių paslaugų centras Socialinis darbuotojas
 807. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 808. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija valytojas
 809. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas (Pakaitinis valstybės tarnautojas)
 810. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ virėjas
 811. Kauno “Aušros” gimnazijos geografijos mokytojas
 812. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėjas
 813. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 814. Kauno „Nemuno“ mokyklos rusų kalbos mokytojas
 815. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 816. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos buhalteris
 817. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 818. Kauno Panemunės pradinė mokykla specialusis pedagogas
 819. Kauno Prano Daunio ugdymo centro vairuotojas
 820. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 821. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 822. Kauno Veršvų gimnazijos Socialinis pedagogas (1 etatas)
 823. Kauno Veršvų gimnazijos Mokytojo padėjėjas (0,75 etato)
 824. Kauno lopšelis-darželio „Dvarelis“ psichologas, 0,25 etato
 825. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ globos koordinatorius
 826. NEKILNOJAMO TURTO SKYRIAUS DISPONAVIMO TURTU IR ŽEMĖS SKLYPŲ VALDYMO POSKYRIO SPECIALISTAS
 827. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ Meninio ugdymo mokytoja (-s) (Dailė) 0,25 et.
 828. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 829. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ aptarnavimo ūkio specialistas
 830. Kauno lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ direktorius
 831. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 832. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas
 833. Kauno „Nemuno“ mokykla mokytojo padėjėjas
 834. UAB „Kauno vandenys“ elektrikas (-ė)
 835. Kauno Šančių lopšelis-darželis meninio ugdymo mokytojas (šokis ir kūno kultūra)
 836. Kauno Šančių lopšelis-darželis ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 837. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ SOCIALINIS PEDAGOGAS
 838. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGOPEDAS
 839. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija istorijos mokytojas (-a)
 840. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis pradinio ugdymo mokytojas (a)
 841. Kauno Panemunės pradinė mokykla mokytojo padėjėja(-as)
 842. Kauno Panemunės pradinė mokykla logopedas(-ė)
 843. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla anglų kalbos mokytoja (-as)
 844. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA matematikos mokytojas
 845. Kauno Petrašiūnų progimnazija pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 846. KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA Matematikos mokytojas
 847. Kauno “Aušros” gimnazija iformacinių technologijų sistemų administratorius (-ė) (0,5 et.)
 848. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-ė)
 849. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-ė)
 850. Kauno Senamiesčio progimnazija mokytojo padėjėja (-s)
 851. Kauno Petrašiūnų progimnazija psichologas (-ė)
 852. Kauno Senamiesčio progimnazija mokytojo padėjėja (-s)
 853. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pradinio ugdymo mokytoja (-s)
 854. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokytojo padėjėjas
 855. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 856. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas Klientų aptarnavimo ir apskaitos grupėje
 857. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 858. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 859. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla psichologas
 860. Kauno kartų namai dietistas
 861. Kauno miesto simfoninis orkestras ieško iniciatyvaus vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi veiklus, organizuotas ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 862. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 863. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija socialinis pedagogas
 864. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 865. Kauno Rokų gimnazija bibliotekininkas
 866. Kauno Senamiesčio progimnazijos muzikos mokytojas
 867. Kauno lopšelio-darželio „Atžalėlė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 868. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ logopedas
 869. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė)
 870. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ psichologas
 871. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas padėjėjas
 872. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ kiemsargis (-ė)
 873. Kauno „Santaros“ gimnazijos valytojas (-a)
 874. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos psichologas (-ė)
 875. Kauno “Aušros” gimnazija informacinių technologijų sistemų administratorius
 876. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 877. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ sandėlininkas
 878. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 879. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus socialinis pedagogas
 880. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 881. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis automobilių mechanikas
 882. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1 et.
 883. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ specialusis pedagogas (-a)
 884. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus specialusis pedagogas
 885. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 886. Užsienio ryšių skyriaus specialistas
 887. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 888. Kauno Bernardo Brazdžionio direktoriaus pavaduotoja (-s) ugdymui
 889. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 890. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuotas asmuo
 891. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 892. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas (nepilnu darbo krūviu, terminuota darbo sutartis).
 893. Kauno kultūros centras direktoriaus pavaduotojas(-a) kultūrinei - administracinei veiklai
 894. Kauno Antano Smetonos gimnazijos psichologas
 895. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 896. Kauno Antano Smetonos gimnazijos etikos mokytojas
 897. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 898. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 899. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 900. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas
 901. AB „KAUNO ENERGIJA“ IT SISTEMŲ ANALITIKAS (-Ė)
 902. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija budėtoja(s)
 903. UAB „Kauno vandenys“ viešųjų ryšių specialistas (-ė)
 904. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 905. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė), vairuotojas (-a)
 906. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 907. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ kiemsargis (-ė)
 908. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 909. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius (-ė)
 910. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
 911. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ dietistas
 912. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos biologijos mokytojas
 913. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 914. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 915. Kauno Jono Laužiko mokyklos muzikos mokytojas
 916. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 917. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius
 918. Kauno lopšelio-darželio ,,Lakštutė“ direktorius
 919. Kauno lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ direktorius
 920. Kauno lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlis“direktorius
 921. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos direktorius
 922. Kauno lopšelio-darželio ,,Šarkelė“ direktorius
 923. Kauno lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“direktorius
 924. Kauno lopšelio-darželio ,,Klausutis“ direktorius
 925. Kauno lopšelio-darželio ,,Sadutė“ direktorius
 926. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
 927. Kauno lopšelio-darželio ,,Žemyna“ direktorius
 928. Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio direktorius
 929. Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ direktorius
 930. Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ direktorius
 931. Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio direktorius
 932. Kauno lopšelio-darželio ,,Šilinukas“ direktorius
 933. Kauno Šančių lopšelio-darželio direktorius
 934. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio ,,Pienė“ direktorius
 935. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius
 936. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorius
 937. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius
 938. Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktorius
 939. Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
 940. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
 941. Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ direktorius
 942. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius
 943. Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
 944. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS (-IOJI) BUHALTERIS (Ė)
 945. AB „KAUNO ENERGIJA“ operatorius
 946. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 947. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 948. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ SOCIALINIS PEDAGOGAS
 949. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 950. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 951. Kauno “Aušros” gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorius (-ė)
 952. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojo padėjėjas (-a)
 953. Kauno Palemono gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 954. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ psichologas
 955. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos biologijos mokytojas
 956. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija fizikos mokytojas(-a)
 957. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ psichologas
 958. Kauno kultūros centras šviesos inžinierius (-ė)
 959. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 1 etatas
 960. Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 961. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ psichologas
 962. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ MOKYTOJO PADĖJĖJAS
 963. KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ LOGPEDAS
 964. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (Ė)
 965. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 966. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas (-a) alergologas (-ė) ir klinikinis (-ė) imunologas (-ė)
 967. VšĮ Kauno miesto poliklinika akušeris (-ė)
 968. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 969. Kauno lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ direktorius
 970. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ logopedas (-ė)
 971. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 972. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialistas (buhalteris)
 973. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 974. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 975. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja (a)
 976. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytoja
 977. Kauno Prano Daunio ugdymo centro vairuotojas
 978. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 979. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 980. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (Ė)
 981. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ logopedo
 982. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 983. UAB „Kauno vandenys“ techninės priežiūros inžinierius (-ė)
 984. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo 4-os klasės mokytojas (-a)
 985. Kauno Simono Daukanto progimnazijos administratorius
 986. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ugdymui
 987. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos buhalteris
 988. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 989. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos kiemsargis
 990. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas
 991. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 992. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 993. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos muzikos mokytojas
 994. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas
 995. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 996. Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokyklos pradinių klasių mokytojas(-a)
 997. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos psichologas
 998. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos socialinis pedagogas
 999. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ psichologas
 1000. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos valytoja
 1001. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ teisininkas
 1002. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 1003. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys logopedas - 0,5 etato
 1004. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 1005. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1006. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 1007. Kauno Šančių  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1008. Kauno “Aušros” gimnazijos valytoja
 1009. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos valytojas
 1010. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 1011. Kauno „Nemuno“ mokyklos virėjas
 1012. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 1013. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 1014. Kauno “Aušros” gimnazijos informacinių technologijų sistemų administratorius (-ė)
 1015. Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokyklos valytojas(-a)
 1016. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 1017. Švietimo skyriaus specialistas
 1018. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 1019. UAB „Kauno vandenys“ techninės priežiūros inžinierius (-ė)
 1020. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojas
 1021. Kauno „Nemuno“ mokyklos kiemsargis
 1022. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
 1023. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 1024. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 1025. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovo pavaduotojas
 1026. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja(-as)
 1027. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja(-as)
 1028. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas
 1029. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ socialinis pedagogas
 1030. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (atliekantis nuotekų tyrimus)
 1031. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (-a)
 1032. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ logopedas
 1033. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytojas
 1034. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 1035. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytojo padėjėjas
 1036. Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1037. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1038. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 1039. Kauno Juozo Urbšio progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1040. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui
 1041. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1042. Kauno lopšelis-darželis mokytojo padėjėjas
 1043. Kauno 1-oji muzikos mokykla gitaros mokytojas, fortepijono mokytojas, solfedžio mokytojas, saksofono mokytojas
 1044. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 1045. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1046. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 1047. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla anglų kalbos pedagogas
 1048. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojo padėjėjas (-a)
 1049. Kauno Dainavos progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1050. Kauno Dainavos progimnazijos mokytojo padėjėjas
 1051. Kauno Dainavos progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1052. Kauno Dainavos progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1053. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas(-ė)
 1054. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1055. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 1056. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro socialinis pedagogas (-ė)
 1057. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas (-ė)
 1058. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 1059. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1060. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 1061. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1062. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus geografijos mokytojas
 1063. Kauno lopšelio-darželio “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 1064. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 1065. Vilijampolės seniūnijos specialistas
 1066. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1067. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos fizinio ugdymo mokytojas
 1068. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos mokytojo padėjėjas(a)
 1069. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 1070. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 1071. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija etikos mokytoja(-s)
 1072. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija informacinių technologijų mokytojas(-a)
 1073. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ raštvedys (-ė)
 1074. VDU ,,Rasos“ gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 1075. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija matematikos mokytojas(-a)
 1076. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 1077. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas
 1078. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1079. Kauno kultūros centras infrastruktūros koordinatorius(-ė)
 1080. Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ valytoja
 1081. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija matematikos mokytojas(-a)
 1082. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos technologijų mokytojas
 1083. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos muzikos mokytojas
 1084. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos matematikos mokytojas
 1085. Kauno Petrašiūnų progimnazija kiemsargis (-ė)
 1086. Kauno Petrašiūnų progimnazija psichologas (-ė)
 1087. Kauno Petrašiūnų progimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 1088. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ logopedas
 1089. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ mokytojas
 1090. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinio darbuotojo padėjėjas
 1091. Kauno Antano Smetonos gimnazijos technologijos mokytojas
 1092. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1093. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1094. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokyklinis psichologas/-ė
 1095. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas (a)
 1096. Kauno Petrašiūnų progimnazija socialinis pedagogas(-ė)
 1097. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojas(-ja)
 1098. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė) vairuotojas (-a) (specialių mašinų)
 1099. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 1100. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 1101. Kauno „Nemuno“ mokyklos pradinių klasių mokytoja
 1102. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas (nepilnam krūviui)
 1103. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 1104. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo padėjėja
 1105. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1106. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1107. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1108. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas
 1109. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1110. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (dailės)  mokytojas
 1111. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos fizikos mokytojas (-a)
 1112. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos valytoja
 1113. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos budėtoja
 1114. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ūkvedys
 1115. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1116. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1117. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus inžinerijos mokytojas
 1118. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 1119. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lenkų mokytojas (-a)
 1120. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija matematikos mokytoja(-s)
 1121. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ meninio ugdymo mokytojas (muzika) 
 1122. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 1123. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1124. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytoja(-as)
 1125. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 1126. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 1127. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1128. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1129. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos psichologas (-ė)
 1130. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1131. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1132. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos fizikos mokytojas (-a)
 1133. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1134. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 1135. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 1136. Kauno Antano Smetonos gimnazijos etikos mokytojas
 1137. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 1138. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1139. Kauno Panemunės pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja(-s)
 1140. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1141. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos ūkvedys
 1142. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1143. Kauno “Aušros” gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1144. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1145. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ valytojas (-a)
 1146. Kauno Viktoro Kuprevičiaus psichologė (-as)
 1147. Kauno Viktoro Kuprevičiaus biologijos mokytojas (-a)
 1148. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 pareigybė
 1149. Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas(-a)
 1150. Kauno Žaliakalnio progimnazijos geografijos mokytojas (a)
 1151. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas (a)
 1152. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos grupės vadovas
 1153. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojas (-a)
 1154. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas
 1155. Kauno šokio teatras „Aura“ ieško naujo kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo. Jei esi organizuotas, strategiškai mąstantis ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 1156. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos matematikos mokytojas
 1157. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 1158. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS PROJEKTUOTOJAS (Ė)
 1159. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS SISTEMŲ ADMINISTRATORIUS (Ė)
 1160. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 1161. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 1162. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas (-a)
 1163. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1164. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos etikos mokytoja(s)
 1165. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytoja(s)
 1166. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos technologijų mokytojas
 1167. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1168. Kauno miesto socialinių paslaugų centro sichologas
 1169. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ užimtumo specialistas (skaitmeninio raštingumo ugdymui)
 1170. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinio darbuotojo padėjėjas
 1171. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas
 1172. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 1173. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 1174. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 1175. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1176. Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas
 1177. Kauno „Santaros“ gimnazijos dailės mokytojas
 1178. Kauno Viktoro Kuprevičiaus informacinių technologijų – matematikos mokytojas (-a)
 1179. Kauno Viktoro Kuprevičiaus istorijos mokytojas (a)
 1180. Kauno Viktoro Kuprevičiaus psichologas (ė)
 1181. Kauno ,,Varpelio" pradinė mokykla priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1182. UAB „Kauno vandenys“ šaltkalvis (-ė) (dujų sistemų)
 1183. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja(s)
 1184. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis informacinių sistemų saugos specialistas
 1185. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (a)
 1186. Kauno Veršvų gimnazijos biologijos mokytojas (a)
 1187. Kauno Veršvų gimnazijos fizikos mokytojas (a)
 1188. Kauno Veršvų gimnazijos chemijos mokytojas (a)
 1189. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos fizikos mokytojas
 1190. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus anglų kalbos mokytojas (-a)
 1191. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas(-ė)
 1192. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1193. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas (-a)
 1194. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS TEISININKAS (-Ė)
 1195. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ mokytojas
 1196. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 1197. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1198. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ socialinis pedagogas
 1199. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos fizikos mokytoja (-s)
 1200. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytoja(-as)
 1201. Kauno Milikonių progimnazijos matematikos mokytoja(-as)
 1202. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytojas (-a)
 1203. Kauno Milikonių progimnazijos anglų kalbos mokytoja(-as)
 1204. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS (-Ė)
 1205. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinio ugdymo mokytojas
 1206. Kauno Petrašiūnų progimnazija logopedas
 1207. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas (-a)
 1208. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1209. Kauno miesto socialinių paslaugų centras socialinis darbuotojas
 1210. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 1211. Kauno kartų namai psichologas
 1212. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus psichologo asistentas
 1213. Viešoji įstaiga Kauno tvirtovės parkas ieško kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 1214. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
 1215. Kauno miesto kamerinis teatras ieško iniciatyvaus ir novatoriško vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi veiklus, organizuotas ir kūrybiškas – šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 1216. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 1217. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1218. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1219. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas (-a)
 1220. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 1221. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro geografijos mokytojas (-a)
 1222. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro muzikos mokytojas (-a)
 1223. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos psichologas
 1224. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ teisininkas
 1225. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1226. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 1227. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos psichologas (-ė)
 1228. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1229. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1230. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja (-s)
 1231. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1232. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ virėjas
 1233. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1234. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1et pareigybės)
 1235. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1236. Kauno Panemunės pradinė mokyklos valytoja
 1237. UAB „Kauno vandenys“ elektrotechnikas (-ė)
 1238. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1239. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras ieško ryžtingo ir atsakingo vadovo
 1240. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas
 1241. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” kiemsargis
 1242. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1243. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas(-a)
 1244. AB „KAUNO ENERGIJA" PROJEKTO VADOVAS
 1245. AB „KAUNO ENERGIJA" PROJEKTO VADOVAS
 1246. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1247. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto
 1248. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1249. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pradinio ugdymo mokytojas
 1250. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos specialusis pedagogas
 1251. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos matematikos mokytojas
 1252. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos lietuviu kalbos ir literatūros mokytojas
 1253. Kauno kartų namai bendrosios praktikos slaugytojas
 1254. Centrinio apskaitos skyriaus Iždo apskaitos poskyrio specialistas
 1255. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1256. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovas
 1257. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ psichologas (-ė)
 1258. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1259. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 1260. UAB „Kauno vandenys“ turto prižiūrėtojas (-a)
 1261. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė)
 1262. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas (-ė)
 1263. Kauno Motiejaus Valančiaus socialinis pedagogas (a) 0,25 etato
 1264. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1265. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų raštvedys
 1266. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ socialinis pedagogas (-ė)
 1267. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ raštvedys (-ė)
 1268. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus pavaduotojas (a) ūkio reikalams
 1269. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1270. Kauno Veršvų gimnazijos chemijos mokytojas (a)
 1271. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VADOVAS
 1272. AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
 1273. AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
 1274. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 1275. AB „KAUNO ENERGIJA“ PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
 1276. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 1277. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 1278. AB „KAUNO ENERGIJA“ GAMYBOS INŽINIERIUS
 1279. Kauno Panemunės pradinė mokyklos psichologas (-ė)
 1280. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 1281. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1282. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1283. Kauno kartų namai slaugytojo padėjėjas
 1284. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 1285. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos raštvedys
 1286. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1287. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 1288. UAB „Kauno švara“ traktorininkas
 1289. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialisto (buhalterio)
 1290. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas (1 etatas)
 1291. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės ūkio skyriaus vedėjas
 1292. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1293. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos vyriausiasis personalo specialistas (-ė)
 1294. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1295. Kauno Rokų gimnazijos direktorius
 1296. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija direktorius
 1297. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija direktorius
 1298. Kauno lopšelis-darželis ,,Mažylis“ direktorius
 1299. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras direktorius
 1300. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija direktorius
 1301. Kauno Maironio universitetinė gimnazija direktorius
 1302. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorius
 1303. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1304. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas (KONKURSAS ATŠAUKTAS Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)
 1305. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 1306. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1307. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1308. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1309. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1310. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ virėjas
 1311. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus ekonomikos mokytojas (-a)
 1312. Švietimo skyriaus specialistas
 1313. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ūkvedys
 1314. VšĮ „Kaunas IN“ rinkodaros skyriaus projektų vadovas (ė)
 1315. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus vyr. projektų vadovas (ė)
 1316. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1317. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių šaltkalvis (-ė)
 1318. UAB „Kauno vandenys“ turto prižiūrėtojas (-a)
 1319. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos Pedagoginio konsultavimo skyriaus specialusis pedagogas
 1320. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 1321. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ psichologas
 1322. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
 1323. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS (energetika)
 1324. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS (šilumos energetika)
 1325. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 1326. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos Ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
 1327. Kauno Veršvų gimnazijos psichologas (1 etatas)
 1328. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" mokytojo padėjėjas 
 1329. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1330. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologinio konsultavimo skyriaus psichologas
 1331. Švietimo skyriaus specialistas
 1332. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ užimtumo specialistas (muzikos)
 1333. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 1334. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1335. Kauno savivaldybės vaikų globos namų psichologas
 1336. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1337. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1338. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 1339. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 1340. S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas ieško kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 1341. Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio specialistas
 1342. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1343. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 1344. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1345. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 1346. Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
 1347. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ įvaikinimo ir globos skambučių linijos konsultantas
 1348. UAB „Kauno vandenys“ nuotekų valymo operatorius (-ė)
 1349. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas(-a) 5-8 klasėse
 1350. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties kompiuterinių sistemų specialistas
 1351. AB „KAUNO ENERGIJA“ INŽINIERIUS
 1352. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1353. UAB „Kauno švara“ vairuotojas
 1354. UAB „Kauno švara“ šaltkalvis-remontininkas
 1355. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas (-ė)
 1356. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis (-ė)
 1357. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1358. AB „KAUNO ENERGIJA“ OPERATORIUS
 1359. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 1360. AB „KAUNO ENERGIJA“ PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
 1361. AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
 1362. AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
 1363. AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
 1364. AB „KAUNO ENERGIJA“ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SK. VADOVAS (-Ė)
 1365. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1366. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1367. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1368. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 1369. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 1370. Socialinių paslaugų skyriaus specialistas
 1371. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 1372. Kauno miesto socialinių paslaugų centro slaugytojo padėjėjo
 1373. Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.
 1374. Kauno miesto socialinių paslaugų centro kineziterapeutas
 1375. Kauno kartų namų sielovadininkas
 1376. Kauno miesto socialinių paslaugų centro bendrosios praktikos slaugytojas
 1377. Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1378. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1379. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos technologijų mokytojas
 1380. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1381. Kauno sporto mokykla „Gaja“ ieško naujo kvalifikuoto ir savo darbui atsidavusio vadovo
 1382. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1383. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 1384. VšĮ Kauno miesto poliklinika radiologijos technologas
 1385. Kauno kartų namų (socialinės globos namų) slaugytojo padėjėjas
 1386. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
 1387. UAB „Kauno vandenys“ technikas (-ė) – apskaitininkas (-ė)
 1388. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 1389. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ virėjas
 1390. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ meno vadovas
 1391. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1392. Kauno Milikonių progimnazijos – mokytojo padėjėja
 1393. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 1394. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 1395. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams
 1396. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 1397. Švietimo skyriaus specialistas
 1398. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus psichologas
 1399. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos administratorius
 1400. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 1401. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 1402. Teisės ir konsultavimo skyriaus specialistas
 1403. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 1404. Kauno Panemunės pradinė mokyklos pradinio ugdymo mokytojas(-a)
 1405. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
 1406. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1407. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 1408. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1409. Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulys“ direktorius
 1410. Kauno lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ direktorius
 1411. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1412. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis direktorius
 1413. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 1414. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1415. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas – 1 etatas
 1416. Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
 1417. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1418. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 1419. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1420. Kauno “Aušros” gimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams (1 et.)
 1421. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 1422. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytojas (a)
 1423. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1424. UAB „Kauno vandenys“ inspektorius (-ė)
 1425. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus psichologas (-ė) 1 etatas
 1426. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1427. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos socialinis pedagogas
 1428. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1429. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktorius
 1430. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vyresnysis specialistas (viešųjų pirkimų specialistas)
 1431. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 1432. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ logopedas
 1433. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1434. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 1435. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 1436. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1437. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1438. Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
 1439. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ logopedas
 1440. Kauno Žaliakalnio progimnazija direktorius
 1441. Kauno „Nemuno“ mokyklos valytojo
 1442. Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
 1443. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1444. Kauno miesto savivaldybės administracijos specialistas
 1445. UAB „Kauno vandenys“ tinklo šaltkalvis (-ė) brigadininkas (-ė) vairuotojas (-a)
 1446. UAB „Kauno vandenys“ technikas (-ė) -
 1447. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas
 1448. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis (-ė)
 1449. Kauno 1-oji muzikos mokykla akompaniatorius
 1450. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus archyvaras (0,5 etato)
 1451. UAB „Kauno vandenys“ siurblinių derintojas (-a)
 1452. UAB „Kauno vandenys“ meistras (-ė) TV diagnostikos
 1453. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla direktorius
 1454. Kauno choreografijos mokykla direktorius
 1455. Kauno lopšelis-darželis ,,Radastėlė“ direktorius
 1456. Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras direktorius
 1457. Kauno vaikų darželis ,,Rudnosiukas“ direktorius
 1458. Kauno sanatorinis lopšelis-darželis ,,Pienė“ direktorius
 1459. Kauno Senamiesčio progimnazija direktorius
 1460. Kauno lopšelis-darželis ,,Obelėlė“ direktorius
 1461. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius
 1462. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 1463. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija direktorius
 1464. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla direktorius
 1465. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla direktorius
 1466. Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ direktorius
 1467. Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ direktorius
 1468. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1469. Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla nepilno krūvio muzikos mokytojo darbas (8 pamokos + 1 neformaliojo ugdymo)
 1470. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su intelekto negalia skyriuje
 1471. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla direktorius
 1472. Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
 1473. Kauno Suzukio pradinė mokykla direktorius
 1474. Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis direktorius
 1475. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
 1476. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 1477. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (fortepijono) mokytojas (-a)
 1478. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 1479. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 1480. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija informacinių technologijų mokytojas (-a) (nepilnam krūviui)
 1481. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1482. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio
 1483. Kauno Rokų gimnazija raštvedys
 1484. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijų mokytojas (-a)
 1485. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos neformaliojo švietimo muzikos (smuiko) mokytojas (-a)
 1486. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 1487. Kauno “Aušros” gimnazijos tikybos mokytojas
 1488. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 1489. Kauno Veršvų gimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1490. UAB „Kauno vandenys“ viešųjų ryšių specialistas (-ė)
 1491. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1492. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 1493. Kauno „Saulės“ gimnazijos biologijos mokytojo (-os)
 1494. AB „KAUNO ENERGIJA“ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS VADOVAS (-Ė)
 1495. AB „KAUNO ENERGIJA“ ANALITIKAS (-Ė)
 1496. Kauno Senamiesčio progimnazija anglų kalbos mokytojas
 1497. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla psichologas
 1498. Kauno 1-oji muzikos mokykla bibliotekininkas
 1499. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija fizikos mokytojas
 1500. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ekonomikos ir verslumo mokytojas
 1501. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 1502. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pilietiškumo pagrindų mokytojas
 1503. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokytojas
 1504. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus socialinis darbuotojas Licėjaus bendrabutyje
 1505. Kauno Rokų gimnazija rusų kalbos mokytojas
 1506. Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1507. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1508. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1509. Kauno „Aitvaro“ mokyklos dailės /technologijų mokytojas (-a)
 1510. Kauno Šančių  lopšelio-darželio meninio ugdymo (choreografija, laisvas muzikinis judesys, kūno kultūra) mokytojas
 1511. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ meninio ugdymo pedagogas
 1512. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 1513. Kauno Petrašiūnų progimnazijos raštvedys
 1514. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1515. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija fizikos mokytojas
 1516. Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos psichologė
 1517. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1518. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas darbui su savarankiško gyvenimo namų bei trumpalaikės socialinės globos klientai
 1519. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
 1520. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1521. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos ekonomikos mokytojas.
 1522. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių k. mokytojas (-a)
 1523. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1524. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojo padėjėjas (-a)
 1525. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos logopedas (-ė)
 1526. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos bibliotekininkas
 1527. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 1528. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1529. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 1530. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1531. VDU ,,Rasos“ gimnazijos fizikos mokytojas
 1532. VDU ,,Rasos“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1533. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ meninio ugdymo (dailės) mokytojas (-a)  
 1534. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1535. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
 1536. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1537. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1538. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 1539. Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas
 1540. Kauno Milikonių progimnazijos psichologas
 1541. Kauno Milikonių progimnazijos socialinis pedagogas
 1542. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas
 1543. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1544. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1545. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1546. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovas
 1547. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas(-ė)
 1548. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1549. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1550. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos informacinių technologijų mokytojas
 1551. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos lietuvių k. mokytojas
 1552. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos muzikos mokytojas
 1553. UAB „Kauno vandenys“ ekonomistas (-ė) - analitikas (-ė)
 1554. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 1555. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas
 1556. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytojas
 1557. Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1558. Kauno “Aušros” gimnazijos archyvaras
 1559. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 1560. Kauno Panemunės pradinė mokyklos specialusis pedagogas(-ė) – logopedas(-ė)
 1561. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 1562. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1563. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 1564. Kauno „Saulės“ gimnazijos bibliotekininko pareigybė
 1565. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus chemijos mokytojas (-a)
 1566. Kauno Prano Daunio ugdymo centro neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas
 1567. Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1568. Kauno Simono Daukanto progimnazijos rusų kalbos mokytojas (-a)
 1569. Kauno Simono Daukanto progimnazijos ekonomikos/verslumo mokytojas (-a)
 1570. Kauno Simono Daukanto progimnazijos istorijos mokytojas (-a)
 1571. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
 1572. Kauno Simono Daukanto progimnazijos geografijos mokytojas (-a)
 1573. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1574. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja(s)
 1575. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos matematikos mokytoja(s)
 1576. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
 1577. Kauno vaikų darželio "Vaivorykštė" logopedas
 1578. Kauno Prano Daunio ugdymo centro socialinis pedagogas
 1579. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 1580. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas (mokytojas)
 1581. UAB „Kauno vandenys“ eksploatacijos skyriaus viršininkas (-ė)
 1582. UAB „Kauno vandenys“ vyresnysis inžinierius
 1583. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 1584. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų (statyba, medžio apdirbimas) ir braižybos mokytojas (nepilnam krūviui)
 1585. Kauno kartų namų kineziterapeutas
 1586. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 1587. Kauno “Aušros” gimnazijos geografijos mokytojas
 1588. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos fizikos mokytojas
 1589. Kauno Žaliakanio lopšelis-darželis direktorius
 1590. Kauno lopšelis-darželis ,,Sadutė“ direktorius
 1591. Kauno lopšelis-darželis ,,Klevelis“ direktorius
 1592. Kauno lopšelis-darželis ,,Žiedelis“ direktorius
 1593. Kauno lopšelis-darželis ,,Malūnėlis“ direktorius
 1594. Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas“ direktorius
 1595. Kauno lopšelis-darželis ,,Atžalėlė“ direktorius
 1596. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus matematikos mokytojas
 1597. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus fizinio ugdymo mokytojas
 1598. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 1599. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus prancūzų kalbos mokytojas
 1600. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 1601. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus socialinis pedagogas (-a) (1 pareigybė)
 1602. Kauno „Santaros“ gimnazijos vokiečių k. mokytojas (-a)
 1603. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1604. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus informacinių technologijų mokytojas (-a)
 1605. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio specialistas
 1606. Kauno „Saulės“ gimnazijos fizikos, geografijos, matematikos, tikybos mokytojų
 1607. Kauno Veršvų gimnazijos muzikos mokytojas
 1608. Ieškome Socialinių paslaugų skyriaus specialisto
 1609. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1610. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 1611. VDU ,,Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 1612. VDU ,,Rasos“ gimnazijos dailės ir braižybos mokytoja
 1613. Kauno Veršvų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas (-a),
 1614. Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a),
 1615. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis" dailės mokytojas
 1616. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 1617. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a)
 1618. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a
 1619. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1620. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 1621. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ virėjas
 1622. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto (0,25 etato)
 1623. Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistas
 1624. Investicijų ir projektų skyriaus specialistas
 1625. Kauno miesto socialinių paslaugų centras ieško veiklaus ir novatoriško vadovo, kuris užtikrintų sėkmingą tolimesnę organizacijos veiklą. Jei esi organizuotas, strategiškai mąstantis, bet tuo pačiu ir jautrus socialinėms problemomis, šis darbo pasiūlymas kaip tik tau!
 1626. UAB „Kauno vandenys“ apskaitos specialistas (-ė) (terminuota sutartis)
 1627. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 1628. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1629. Kauno Rokų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 1630. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1631. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties karštosios linijos 1808 operatorius
 1632. Kauno Panemunės pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojas(-a).
 1633. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vairuotojas
 1634. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
 1635. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1636. Šilainių seniūnijos specialistas
 1637. Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)
 1638. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 1639. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 1640. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 1641. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 1642. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 1643. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1644. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1645. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ūkvedys-kiemsargis (-ė)
 1646. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1647. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1648. Kauno “Aušros” gimnazijos Prancūzų kalbos mokytojas
 1649. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1650. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 1651. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1652. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas
 1653. Žaliakalnio seniūnijos specialistas
 1654. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 1655. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 1656. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1657. UAB „Kauno vandenys“ transporto administravimo vadybininkas (-ė)
 1658. UAB „Kauno vandenys“ specialistas (-ė)
 1659. Kauno lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ūkio padalinio vadovas
 1660. Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
 1661. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ darbo užmokesčio apskaitos specialisto (buhalterio)
 1662. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas (pavadavimui)
 1663. Kauno „Nemuno“ mokyklos anglų kalbos mokytoja
 1664. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
 1665. VIEŠOJI ĮSTAIGA S. DARIAUS IR S. GIRĖNO AERODROMAS ieško valytojos
 1666. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ psichologas
 1667. AB „KAUNO ENERGIJA“ vadovo pavaduotojas
 1668. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 1669. Aleksoto seniūnijos specialistas
 1670. Žaliakalnio seniūnijos specialistas (ATRANKA ATŠAUKTA Į PAREIGAS PRIIMANČIO ASMENS SPRENDIMU)
 1671. Kauno Panemunės pradinė mokyklos socialinis pedagogas(-ė)
 1672. Kauno Petrašiūnų progimnazijos ūkvedys
 1673. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas
 1674. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas burnos chirurgas
 1675. AB „KAUNO ENERGIJA“ projektų vadovas (-ė)
 1676. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 1677. Kauno „Santaros“ gimnazijos socialinis pedagogas (-ė)
 1678. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1679. Kauno lopšelis – darželis „Gandriukas“ virėja
 1680. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 1681. Kauno kino centras „Romuva“ ieško kūrybiško ir ambicingo vadovo
 1682. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1683. UAB „Kauno vandenys“ juridinio skyriaus specialistas
 1684. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 1685. Kauno Jono Laužiko mokyklos masažuotojas
 1686. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 1687. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ Ergoterapeutas (-ė),
 1688. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 1689. AB „KAUNO ENERGIJA“ pardavimo projektų vadovas (-ė)
 1690. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis inžinierius
 1691. AB „KAUNO ENERGIJA“ generalinis direktorius
 1692. Statybos valdymo skyriaus specialistas
 1693. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 1694. E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus specialistas
 1695. Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ direktorius
 1696. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorius
 1697. Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
 1698. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 1699. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 1700. UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
 1701. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus analitikas (-ė)
 1702. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio pradinio ugdymo mokytojas (a)
 1703. Kauno Panemunės pradinė mokykla kiemsargis
 1704. Miesto tvarkymo skyriaus specialistas
 1705. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktorius
 1706. Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 1707. Kauno lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ direktorius
 1708. Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ direktorius
 1709. Kauno Šančių lopšelis-darželis direktorius
 1710. Kauno lopšelis-darželis ,,Klausutis“ direktorius
 1711. Kauno lopšelis-darželis ,,Žuvintas“ direktorius
 1712. Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis“ direktorius
 1713. Kauno lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ direktorius
 1714. Kauno lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis“ direktorius
 1715. Kauno lopšelis-darželis ,,Spragtukas“ direktorius
 1716. Kauno lopšelis-darželis ,,Lakštutė“ direktorius
 1717. Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ direktorius
 1718. Kauno lopšelis-darželis ,,Želmenėlis“ direktorius
 1719. Kauno lopšelis-darželis ,,Žara“ direktorius
 1720. Kauno lopšelis-darželis ,,Vilnelė“ direktorius
 1721. Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius (ATŠAUKTA DĖL IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ TINKLO KAUNO MIESTE PERTVARKOS)
 1722. Kauno lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“ direktorius
 1723. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo mokytojas (dailė)
 1724. Kauno lopšelis-darželis ,,Girstutis“direktorius
 1725. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
 1726. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktorius
 1727. Centrinio apskaitos skyriaus Atskaitomybės poskyrio specialistas
 1728. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apskaitos specialisto (buhalterio)
 1729. Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ meninio ugdymo (šokių) mokytojo
 1730. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris
 1731. Kauno Simono Daukanto progimnazijos bibliotekininkas (-ė)
 1732. Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytojo
 1733. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 1734. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1735. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus
 1736. Kauno Simono Daukanto progimnazijos socialinis (-ė) pedagogas (-ė)
 1737. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 1738. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojo padėjėjo (-os)
 1739. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus šokio mokytojas (-a)
 1740. Kauno Jono Laužiko mokyklos specialusis pedagogas
 1741. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 1742. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriuje
 1743. Kauno Antano Smetonos gimnazijos socialinis pedagogas
 1744. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1745. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas(-a) ūkio reikalams
 1746. Kauno specialiosios mokyklos dietistas
 1747. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas
 1748. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
 1749. Kauno Dainavos progimnazijos mokytojo padėjėjas
 1750. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ mokytojas
 1751. Ieškome Kultūros skyriaus specialisto
 1752. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
 1753. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 1754. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos logopedas
 1755. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos specialusis pedagogas
 1756. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų specialistas
 1757. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedas
 1758. Kauno Rokų gimnazijos administratorius
 1759. Kauno Rokų gimnazijos raštvedys
 1760. Kauno Milikonių progimnazijos valytoja (-as)
 1761. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 1762. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ logopedas
 1763. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ teatro mokytoja
 1764. Kauno senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1765. Kauno senamiesčio progimnazijos raštvedys(ė)/ informacinių technologijų sistemų administratorius(ė)
 1766. Kauno senamiesčio progimnazijos etikos mokytoja(s)
 1767. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtoja
 1768. Kaunas auga, todėl ieškome projektų koordinatoriaus, kuris prisidėtų prie mieste vykdomų projektų valdymo. Kauno pramonės parko sukūrimas, Nemuno salos išvystymas, miesto infrastruktūros objektų sukūrimas ir išvystymas, darnaus judumo priemonių įgyvendinimas, tarptautiniai Interreg, Horizon 2020 ir kitų programų projektai. Šiems ir kitiems sumanymams įgyvendinti ieškome naujo komandos nario, kuris prisijungtų prie Plėtros programų ir investicijų skyriaus
 1769. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio šokių mokytojas
 1770. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ Socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas
 1771. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas, dirbantis dieną
 1772. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinis darbuotojas
 1773. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ psichologas
 1774. Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1775. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
 1776. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos valytojas (-a)
 1777. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 1778. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1779. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio specialistas
 1780. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytojas
 1781. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas(-a)
 1782. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas
 1783. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 1784. Miesto tvarkymo skyriaus specialistai (2 etatai)
 1785. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
 1786. Kauno kino centro „Romuva“ kino mechanikas
 1787. Kauno Jono Laužiko mokyklos pedagoginis psichologas
 1788. VDU ,,Rasos“ gimnazijos raštvedė
 1789. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 1790. Kauno Panemunės pradinė mokykla socialinis pedagogas(-ė)
 1791. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1792. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas endodontologas
 1793. Kauno Rokų gimnazijos šokių mokytojas
 1794. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų užimtumo specialistas
 1795. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas dienos socialinės globos centre
 1796. Lopšelio-darželio „Lakštutė“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 1797. Kauno „Nemuno“ mokyklos geografijos mokytojas
 1798. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1799. Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ kineziterapeutas
 1800. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 1801. UAB „Kauno vandenys“ gamybos skyriaus viršininkas (-ė)
 1802. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1803. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ kiemsargis
 1804. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ virėja
 1805. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos rusų kalbos mokytojas
 1806. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus anglų kalbos mokytojas (-a)
 1807. Kauno Panemunės pradinė mokykla pradinių klasių mokytoja(s)
 1808. Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1809. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1810. Kauno senamiesčio progimnazijos valytoja
 1811. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ meninio ugdymo mokytoja (šokis)
 1812. Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1813. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1814. Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ specialusis pedagogas
 1815. Bendrųjų reikalų skyriaus Pastatų tvarkymo poskyrio specialistas
 1816. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos direktorius pavaduotojo ugdymui
 1817. Kauno „Santaros“ gimnazijos psichologas (-ė)
 1818. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų k. mokytojas (-a)
 1819. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos technologijų mokytojas
 1820. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 1821. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio kiemsargis
 1822. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos raštvedys
 1823. Klientų aptarnavimo centras „Mano Kaunas“ verslo skyriaus klientų aptarnavimo specialistas (-ė)
 1824. VšĮ „Kaunas IN“ verslo skyriaus projektų vadovas (ė)
 1825. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
 1826. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1827. Kauno Rokų gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1828. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
 1829. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos anglų mokytojas (-a)
 1830. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus karybos pagrindų mokytojas (-a)
 1831. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos budėtojas (-a)
 1832. Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas (-a)
 1833. Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1834. Kauno Rokų gimnazijos informatikos mokytojas
 1835. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ logopedas
 1836. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 1837. Kauno lopšelio–darželio „Vėrinėlis“ mokytoja (Ikimokyklinis ugdymas) – 1 etatas
 1838. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas (-a)
 1839. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytojo
 1840. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas (-a)
 1841. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1842. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ auklėtoja
 1843. Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų ūkvedys
 1844. Finansų ir ekonomikos skyriaus specialistas
 1845. Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
 1846. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų bendrosios praktikos slaugytojas
 1847. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos biologijos mokytojas
 1848. Kauno specialiosios mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1849. UAB „Kauno vandenys“ Techninio projektų skyriaus viršininkas
 1850. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinių klasių anglų kalbos mokytojas
 1851. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 1852. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 1853. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas (-a)
 1854. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 1855. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 1856. Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
 1857. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1858. UAB „Kauno vandenys“ elektrikas (-ė) (darbų vadovas (-ė)
 1859. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1860. Kauno „Santaros“ gimnazijos IT mokytojas
 1861. Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1862. Kauno I-mosios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1863. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1864. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1865. Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1866. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas(-a)
 1867. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinio šokio mokytojas
 1868. Ryšių su visuomene skyriaus specialistas (dizaineris)
 1869. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas (-a)
 1870. Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistas
 1871. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
 1872. Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius seniūnijoje
 1873. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1874. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus technologijos mokytojas
 1875. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus biologijos mokytojas
 1876. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas
 1877. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus užsienio (anglų) kalbos mokytojas
 1878. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 1879. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija istorijos mokytojas(-a)
 1880. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1881. Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 1882. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1883. Kauno Veršvų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1884. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytojas (muzikas)
 1885. Kauno „Nemuno“ mokyklos dailės mokytojas
 1886. Kauno „Nemuno“ mokyklos technologijų mokytojas
 1887. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 1888. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
 1889. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
 1890. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos dispečeris, siekiantis įgyti sertifikatą darbui su ProQA sistema.
 1891. Kauno “Aušros” gimnazijos istorijos mokytojas
 1892. Kauno “Aušros” gimnazijos metematikos mokytojas
 1893. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 1894. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1895. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ raštinės administratorius, archyvaras.
 1896. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms
 1897. Kauno Simono Daukanto progimnazijos Technologijų mokytojas
 1898. Kauno Simono Daukanto progimnazijos šokio mokytojas
 1899. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 1900. Kauno Simono Daukanto progimnazijos etikos mokytojas
 1901. Kauno Simono Daukanto progimnazijos biologijos mokytojas
 1902. Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1903. Kauno lopšelis-darželis“Žuvintas“ ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 1904. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 1905. UAB „Kauno vandenys“ technikas apskaitininkas
 1906. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1907. Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytojas
 1908. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 1909. Kauno „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1910. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 1911. UAB „Kauno vandenys" tinklo šaltkalvis
 1912. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
 1913. Kauno Aleksoto lopšelio-darželio mokytojo (auklėtojo) padėjėjas
 1914. Kauno Milikonių progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 1915. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1916. Kauno „Nemuno“ mokyklos Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 1917. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojas (specialusis pedagogas)
 1918. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas kardiologas
 1919. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojas dietologas
 1920. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos socialinis darbuotojas
 1921. Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
 1922. Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ direktorius
 1923. Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ direktorius
 1924. Kauno lopšelio-darželio ,,Vaidilutė“ direktorius
 1925. Kauno lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorius
 1926. Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ direktorius
 1927. Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 1928. AB „KAUNO ENERGIJA“ Informacinių technologijų skyriaus vyresnysis kompiuterių sistemų specialistas
 1929. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 1930. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojo padėjėjas
 1931. Sveikatos apsaugos skyriaus specialistas
 1932. UAB „Kauno vandenys“ inžinierius (nuotekų kontrolei)
 1933. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ virėjas
 1934. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ auklėtojo padėjėjas
 1935. Panemunės seniūnijos specialistas
 1936. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas reumatologas
 1937. Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“ virėjas
 1938. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1939. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriaus vedėjas
 1940. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" technikas
 1941. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1942. Kultūros paveldo skyriaus specialistas
 1943. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune" vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas
 1944. Plėtros programų ir investicijų skyriaus Strateginio planavimo, programų ir jaunimo politikos poskyrio specialistas
 1945. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1946. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 1947. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 1948. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus teisės pagrindų mokytojas
 1949. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 1950. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 1951. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 1952. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 1953. Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo pedagogas
 1954. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 1955. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ psichologas
 1956. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 1957. Kauno „Nemuno“ mokyklos pastatų priežiūros darbininkas
 1958. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus vairuotojas
 1959. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas
 1960. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro psichologas
 1961. Kauno „Nemuno“ mokyklos psichologas
 1962. Kauno lopšelio-darželio “Šilinukas” ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1963. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams
 1964. Ieškome Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio specialisto
 1965. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus neformaliojo ugdymo organizatorius (instruktorius)
 1966. Kauno Rokų gimnazijos raštinės vedėjas(a)
 1967. Kauno Simono Daukanto progimnazijos raštvedys
 1968. VšĮ Kauno miesto poliklinika gydytojas endodontologas
 1969. Kauno „Nemuno“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 1970. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktorius
 1971. AB „Kauno energija“ šaltkalvis
 1972. Ieškome iniciatyvių, atsakingų ir orientuotų į darbo rezultatus Teisės ir konsultavimo skyriaus vyriausiųjų specialistų (2 etatai)
 1973. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiasis vidaus auditorius
 1974. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ dietistas
 1975. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kiemsargis
 1976. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus valytojas
 1977. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas
 1978. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vyresnysis specialistas
 1979. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1980. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas
 1981. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1982. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1983. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras ieško iniciatyvaus vadovo! Jei esi veiklus, motyvuotas ir turi strateginio planavimo įgūdžių – ši darbo vieta kaip tik tau. Vienas iš svarbiausių Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vadovo uždavinių – sėkmingai organizuoti įstaigos veiklą, pagal nuostatuose nurodytus tikslus ir funkcijas. Jei tokia veikla tau priimtina, mes tavęs laukiame.
 1984. Kauno Rokų gimnazijos fizikos mokytojas
 1985. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos anglų kalbos mokytojas
 1986. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus operatorius
 1987. Kauno senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 1988. Ieškome nekilnojamojo turto specialisto
 1989. Kauno “Aušros” gimnazijos psichologas
 1990. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 1991. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Ūkio skyriaus atsakingas budėtojas
 1992. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus šaltkalvis
 1993. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Tinklo valdymo skyriaus tinklo dispečeris
 1994. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus meistras
 1995. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas
 1996. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos socialinis pedagogas
 1997. Kauno Dainavos progimnazijos formalaus ir neformalaus ugdymo kūno kultūros mokytojas
 1998. Kauno „Nemuno“ mokyklos mokytojo padėjėjas
 1999. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ virėjas
 2000. Kauno lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ direktorius
 2001. Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ direktorius
 2002. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokyklos psichologas
 2003. Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos geografijos mokytojas
 2004. VšĮ Kauno miesto poliklinikos logoterapeutas
 2005. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos auklėtojo padėjėjas
 2006. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 2007. Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
 2008. Kauno „Santaros“ gimnazijos biologijos mokytojas
 2009. Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
 2010. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos fizikos mokytojas
 2011. Kauno Dainavos progimnazijos kiemsargis
 2012. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus derintojas
 2013. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Remonto skyriaus elektrošaltkalvis
 2014. AB „KAUNO ENERGIJA“ Prevencijos skyriaus analitikas
 2015. AB „KAUNO ENERGIJA“ Finansų departamento Finansų kontrolės skyriaus vadovas
 2016. VšĮ Kauno miesto poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 2017. Kauno Dainavos progimnazijos valytojas
 2018. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 2019. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 2020. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 2021. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojas
 2022. Nekilnojamojo turto skyriaus Būsto valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas
 2023. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus technologijų mokytojas
 2024. Kauniečių aptarnavimo centras "Mano Kaunas" ieško klientų aptarnavimo vadybininko
 2025. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro psicologas
 2026. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro informatikos mokytojas
 2027. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 2028. Kauno Simono Daukanto progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 2029. VšĮ Kauno miesto poliklinikos slaugos administratorius
 2030. Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 2031. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 2032. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2033. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 2034. Viešosios tvarkos skyriaus Administracinės teisenos poskyrio vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 2035. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 2036. Kauno „Santaros“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
 2037. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 2038. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2039. Kauno “Aušros” gimnazijos technologijų mokytojas
 2040. Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2041. Kauno Simono Daukanto progimnazijos psichologas
 2042. Kauno Valdorfo darželio ,,Šaltinėlis“ direktorius
 2043. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 2044. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo pedagogas
 2045. Kauno Veršvų gimnazijos valytoja
 2046. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė ir spec. pedagogė
 2047. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 2048. Ieškome strateginio planavimo specialisto
 2049. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 2050. VDU ,,Rasos“ gimnazijos meno vadovas gimnazijos matematikos mokytojas
 2051. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus informacinių technologijų mokytojas
 2052. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
 2053. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus Urbanistikos poskyrio vyriausiasis specialistas
 2054. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus anglų kalbos mokytojas
 2055. Kauno Simono Daukanto progimnazijos muzikos mokytojas
 2056. Kauno Simono Daukanto progimnazijos matematikos mokytojas
 2057. Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 2058. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės vyriausiasis slaugytojas
 2059. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro kineziterapeutas
 2060. VšĮ Kauno miesto poliklinikos vairuotojas
 2061. VšĮ Kauno miesto poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 2062. Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas
 2063. Kauno „Santaros“ gimnazijos ekonomikos mokytojas
 2064. Kauno Rokų gimnazija-vokiečių kalbos mokytojas(a)
 2065. Kauno Rokų gimnazija-rusų- kalbos mokytojas(a)
 2066. Kauno Rokų gimnazijos muzikos mokytojas (-a)
 2067. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 2068. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro vairuotojas
 2069. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 2070. Kauno Antano Smetonos gimnazijos Psichologas
 2071. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 2072. Dokumentų skyriaus vyriausiasis specialistas
 2073. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 2074. Aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
 2075. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2076. UAB „Kauno vandenys“ Gamybos skyriaus tinklo šaltkalvis
 2077. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2078. Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas
 2079. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 2080. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)
 2081. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 2082. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 2083. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 2084. Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
 2085. VšĮ Kauno miesto poliklinikos medicinos registratorius skambučių centre
 2086. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ mokytojas
 2087. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai ieško ryžtingo ir ambicingo vadovo
 2088. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinis darbuotojas
 2089. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas
 2090. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro rusų k. mokytojas
 2091. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės slaugytojo padėjėjas
 2092. Kauno „Santaros“ gimnazijos specialusis pedagogas-logopedas
 2093. Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 2094. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 2095. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 2096. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 2097. VšĮ „Kaunas IN“ rinkodaros skyriaus projektų vadovas
 2098. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų socialinis darbuotojas
 2099. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų virėjas
 2100. Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo)
 2101. Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 2102. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų specialistas
 2103. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos valytojas
 2104. Kauno Petrašiūnų progimnazijos administratorius
 2105. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos gydytojas chirurgas
 2106. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ sandėlininkas
 2107. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ mokytojo padėjėjas
 2108. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2109. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2110. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 2111. Kauno senamiesčio progimnazijos statinių priežiūros darbininkas
 2112. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų direktorius
 2113. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 2114. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 2115. Kauno lopšelio darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2116. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 2117. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Elektros ir automatikos įrenginių priežiūros skyriaus inžinierius
 2118. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius
 2119. AB „KAUNO ENERGIJA“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Šilumos tinklų eksploatavimo skyriaus vyresnysis inžinierius
 2120. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 2121. Kauno Dainavos progimnazijos statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 2122. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos muzikos mokytojas
 2123. Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2124. Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialusis pedagogas
 2125. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio logopedas
 2126. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos logopedas
 2127. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas
 2128. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos raštinės vedėjas
 2129. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro auklėtojos padėjėja
 2130. Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2131. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos vyriausiasis specialistas
 2132. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojo padėjėjas
 2133. Kauno miesto socialinių paslaugų centro psichologas
 2134. AB „KAUNO ENERGIJA“ programinės įrangos ižinierius
 2135. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija etikos mokytojas
 2136. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė bendrosios praktikos slaugytojas
 2137. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 2138. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ logopedas 0,5 etato
 2139. Kauno Rokų gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 2140. UAB „Kauno vandenys“ Elektros grupės elektrikas (automatikas)
 2141. AB „KAUNO ENERGIJA“ katilinės operatorius
 2142. AB „KAUNO ENERGIJA“ vyresnysis konsultantas
 2143. AB „KAUNO ENERGIJA“ inžinierius
 2144. Kauno “Aušros” gimnazijos raštinės vedėja (-as)
 2145. Kauno lopšelio-darželio "Vaikystė" ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2146. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas
 2147. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a), nepilnas darbo krūvis
 2148. Šv. Mato gimnazijos valytojas (-a)
 2149. Šv. Mato gimnazijos rūbininkas (-ė)
 2150. Šv. Mato gimnazijos budėtojas (-a)
 2151. Kauno „Aitvaro“ mokykla direktoriaus pavaduotojas ugdymui (terminuota darbo sutartis 1 m.)
 2152. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 2153. Kauno ,,Varpo“ gimnazijos kiemsargis
 2154. Kauno senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 2155. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas
 2156. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2157. Kauno sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 2158. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ einamojo remonto darbininkas
 2159. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 2160. Vaikų gerovės centro „Pastogė“ budintis globėjas–specialistas
 2161. Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ auklėtoja
 2162. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2163. Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
 2164. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 2165. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 2166. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojas
 2167. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro fizikos mokytojas
 2168. Kauno vaikų ir jaunimo teatro ,,Vilkolakis“ direktoriaus
 2169. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus klientų aptarnavimo specialistas
 2170. Kauno Rokų gimnazijos istorijos mokytojas
 2171. Kauno Prano Daunio ugdymo centro logopedas
 2172. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojo padėjėjas
 2173. VšĮ „Kaunas 2022“ finansų vadovas
 2174. VšĮ „Kaunas 2022“ dizaineris/maketuotojas
 2175. VšĮ „Kaunas 2022“ viešųjų pirkimų vadovas
 2176. AB „Kauno energija“ Teisės ir pirkimų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus prekių žinovas
 2177. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Šilumos tinklų ir katilinių eksploatavimo tarnybos Katilinių skyriaus katilinės operatorius
 2178. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 2179. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja
 2180. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ir priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
 2181. Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
 2182. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 2183. Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ dietistas-sveikatos priežiūros specialistas
 2184. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Technikos skyriaus inžinierius projektuotojas-metrologas
 2185. Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 2186. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 2187. Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinių klasių mokytojas
 2188. AB „Kauno energija“ izoliuotojas
 2189. AB „Kauno energija“ technikas
 2190. AB „Kauno energija“ vyresnysis meistras
 2191. AB „Kauno energija“ aptarnavimo elektromonteris
 2192. AB „Kauno energija“ aptarnavimo šaltkalvis
 2193. AB „Kauno energija“ elektrošaltkalvis
 2194. AB „Kauno energija“ meistras
 2195. AB „Kauno energija“ kompiuterių technikas
 2196. AB „Kauno energija“ Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius
 2197. AB „Kauno energija“ Pardavimo ir vartotojų aptarnavimo departamento Vartotojų aptarnavimo skyriaus konsultantas
 2198. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 2199. Kauno kartų namai valytojas
 2200. Kauno miesto savivaldybės administracija ieško naujo komandos nario (-ės) dirbti
 2201. Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ dietistas
 2202. Kauno Šančių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2203. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (2 etatai)
 2204. Kauno Rokų gimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 2205. Kauno Petrašiūnų progimnazijos bibliotekos vedėjas
 2206. Kauno „Nemuno“ mokyklos daugiafunkcio centro mokytojo padėjėjas
 2207. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkas
 2208. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinio darbuotojo padėjėjas
 2209. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro slaugytojas
 2210. Kauno Simono Daukanto progimnazijos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 2211. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 2212. UAB „Kauno vandenys“ Energetikos skyriaus Elektros grupės elektrikas
 2213. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties vairuotojas
 2214. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas
 2215. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos vyresnysis ryšių su visuomene specialistas
 2216. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedas
 2217. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro informacinių technologijų būrelio vadovas
 2218. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus šaltkalvis
 2219. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus derintojas
 2220. Šv. Mato gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 2221. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojas
 2222. Kauno lopšelio–darželio ,,Volungėlė“ auklėtoja
 2223. Kauno miesto savivaldybė organizuoja atranką Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro direktoriaus pareigoms užimti
 2224. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2225. UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus inspektorius
 2226. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2227. Kauno Prano Daunio ugdymo centro auklėtojas
 2228. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 2229. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2230. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas
 2231. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ logopedas
 2232. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro specialusis pedagogas
 2233. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ dietistė – sveikatos priežiūros specialistė
 2234. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinio darbuotojo padėjėjas
 2235. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras kūno kultūros pedagogas ikimokyklinio amžiaus grupėse
 2236. Kauno „Saulės“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas
 2237. Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ auklėtoja lopšelio grupėje
 2238. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas” neformalaus ugdymo mokytojas (kūno kultūra)
 2239. Nakvynės namai bendrosios praktikos slaugytojas
 2240. AB „Kauno energija“ vyresnysis katilų ir turbinų operatorius
 2241. AB „Kauno energija“ katilinės operatorius
 2242. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" socialinis darbuotojas
 2243. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 2244. Kauno „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 2245. Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis“ kiemsargis
 2246. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos logopedė
 2247. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos budintis administratorius
 2248. Kauno specialiosios mokyklos direktorius
 2249. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" slaugytojas
 2250. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos šeimos gydytojas
 2251. Kauno vaikų globos namų "Atžalynas" direktoriaus pavaduotojas
 2252. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2253. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
 2254. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 10 pamokų pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 2255. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas pradinėse klasėse, 6 pamokų krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 2256. KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJA-Kūno kultūros mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 0,5 etato darbo krūvis pagal sudarytą tvarkaraštį, terminuotai, 2016-2017 mokslo metams
 2257. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-mokykla-daugiafunkcis centras- Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, 1,06 et.
 2258. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Vyriausiasis buhalteris
 2259. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus-Neformaliojo ugdymo mokytojas (šachmatų būrelis)
 2260. BĮ Kauno Panemunės senelių namai-Bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 2261. Kauno miesto socialinių paslaugų centras-Psichologas
 2262. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Logopedas (0,75 pareigybės)- spec.pedagogas (0,25 pareigybės)
 2263. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas nepilnu darbo krūviu
 2264. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Muzikos mokytojas ikimokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu. krūviu.
 2265. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras-Dailės mokytojas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams nepilnu krūviu.
 2266. Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“-Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (1 etatas)
 2267. Kauno Antano Smetonos gimnazijos dramos būrelio vadovas (-ė)
 2268. Kauno „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras-Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja (0,5 etatu)
 2269. Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”-Ikimokyklinio ugdymo pedagogas. Įdarbinimas nuo 2016-09-01.
 2270. Kauno Simono Daukanto progimnazija-Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 2271. Kauno mokykla-darželis „Šviesa“-Mokytojas
 2272. Kauno SĮ „Kauno planas“-Architektas (2 etatai)
 2273. Kauno lopšelis-darželis“Želmenėlis“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2274. AB „KAUNO ENERGIJA“-MEISTRAS
 2275. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla-muzikos mokytojas (a)
 2276. Kauno Rokų gimnazija-kūno kultūros mokytojas(a)
 2277. Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojas
 2278. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“-ikimokyklinio ugdymo pedagogas
 2279. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-slaugytojo padėjėjas (-a)
 2280. VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė-bendrosios praktikos slaugytojas (-a)
 2281. Kauno “Aušros” gimnazija-biologijos mokytojas (22 val. krūviui)
 2282. Kauno “Aušros” gimnazija-matematikos mokytojas (21 val. krūviui)
 2283. Kauno “Aušros” gimnazija-anglų kalbos mokytojas (12 val. krūviui)
 2284. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla-daugiafunkcis centras-Mokyklai nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. reikalingi 2 ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Vienos pareigybės užimtumas – 1,06 et.
 2285. AB „KAUNO ENERGIJA“-SPECIALISTAS
 2286. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika-Odontologijos centro vadovas
 2287. Kauno kunigaikščio Vaidoto mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2288. Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2289. Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro kiemsargis
 2290. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2291. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2292. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2293. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2294. Kauno SĮ „Kauno planas“ architektas
 2295. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojas
 2296. AB „KAUNO ENERGIJA“-APTARNAVIMO ELEKTROMONTERIS
 2297. Kauno Panemunės senelių namai-dietistas
 2298. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 2299. Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogas (-ė)
 2300. Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 2301. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogas(ė)
 2302. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2303. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ auklėtojos padėjėja
 2304. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pradinių klasių mokytojas
 2305. Kauno Senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
 2306. VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos gydytojo odontologo padėjėjas
 2307. Kauno Dainavos pagrindinės mokyklos valytojas
 2308. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos pastatų priežiūros darbininkas
 2309. Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio raštvedė
 2310. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro dailės ir technologijų mokytojo (-os)
 2311. UAB „Kauno vandenys“ metrologijos grupės elektrikas
 2312. Viešosios įstaigos Kauno Centro poliklinikos gydytojas reumatologas
 2313. Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ dietistas
 2314. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas
 2315. Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja(s)
 2316. BĮ Kauno Panemunės senelių namų socialinis darbuotojas (-a)
 2317. Kauno “Aušros” gimnazijos matematikos mokytojas
 2318. AB „Kauno energija“ Gamybos departamento Techninės priežiūros ir aptarnavimo tarnybos šilumos gamybos ir tinklų priežiūros skyriaus inžinierius
 2319. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos valytoja
 2320. Kauno moksleivių aplinkotyros centro floristė
 2321. Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2322. BĮ Kauno Panemunės senelių namų bendrosios praktikos slaugytoja (-as)
 2323. Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
 2324. Kauno SĮ „Kauno planas“ projekto dalies vadovas
 2325. Kauno lopšelio–darželio „Daigelis“ virėja
 2326. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2327. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja
 2328. Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2329. Kauno “Aušros” gimnazijos rusų k. mokytojas
 2330. Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos socialinis pedagogas
 2331. Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
 2332. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro anglų kalbos mokytojas
 2333. Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ virėjas (-a)
 2334. Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialusis pedagogas
 2335. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ raštvedys
 2336. Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
 2337. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas
 2338. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro logopedas (ė)
 2339. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro kūno kultūros mokytojas (a)
 2340. Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos mokytojas (a)
 2341. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ valytoja
 2342. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ auklėtojos padėjėja
 2343. Kauno „Santaros“ gimnazijos fizikos mokytojas

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.