Įstaigos pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracija, įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, įstaigos buveinė – Laisvės al. 96, LT-44251,  (kodas – 188764867) skelbia konkursą Viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės direktoriaus pareigoms užimti.
Pareigos Direktorius
Darbo vieta K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė , įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos buveinė – Kruonio g. 21, LT-45370,  (kodas–135134113)
Reikalavimai Direktorius turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:   

1.mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

2. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas, ir magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams patirtis.

Direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

1.išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo ir darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;

3. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;

4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

5. turėti šias kompetencijas ir gebėti jas taikyti veikloje:

5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;

5.2. vadybos kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti ir valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;

5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz., gebėti vesti derybas, analizuoti ir pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui, gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudojantis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).

Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo veikti Įstaigos naudai.

*Priimamam vadovui gali būti nustatomas išbandymo terminas.

**Atrankoje gali būti taikomi šie vertinimo metodai: interviu, praktinė užduotis, esė. Pretendentų vertinimo atrankoje metu kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą eiti pareigas pagal atskirą (-us) vertinimo metodą (-us) vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. Jei atrankoje naudojamas vienas pretendentų vertinimo metodas, individualaus vertinimo metu skirti balai susumuojami ir dalijami iš atrankoje dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Jei atrankoje naudojamas daugiau nei vienas pretendentų vertinimo metodas, komisijos sprendimu gali būti nustatomas pretendentų vertinime atrankoje taikyto vertinimo metodo lyginamasis svoris kitų atrankoje taikomų vertinimo metodų atžvilgiu. Kiekvieno komisijos nario vertinimo balai pagal atskirą vertinimo metodą sudedami ir padalijami iš vertinant taikytų vertinimo metodų skaičiaus.

Funkcijos Viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybė reikalinga Įstaigos veiklai organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti, veikti Įstaigos vardu, Įstaigos priežiūrai, plėtrai, Įstaigos įstatuose nurodytų tikslų, uždavinių vykdymui užtikrinti ( Viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės direktoriaus pareigybės parašymas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės mero 2019 m. gegužės 17 d. potvarkiu Nr. M-95)
Darbo užmokestis Mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis 5474,50 eurų
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
Pretendentas, norėdamas dalyvauti  konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;

2. gyvenimo aprašymą;

3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;

5. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas (toliau – Pretendento anketa, pridedama);Pretendento anketa

6. užpildytą Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (pridedama)Sutikimas;

7. mokslo laipsnio suteikimą patvirtinančio dokumento (jei tokio dokumento reikia) kopiją;

8. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį skelbime nurodytiems pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytiems reikalavimams (toliau – Reikalavimai), kopijas.

Dokumentų priėmimo vieta Pilnas darbo skelbimas adresu www.testavimas.vtd.lt (Konkursai į valstybės tarnybą)/Darbuotojų konkursai ir komanda.kaunas.lt.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Išsamesnė informacija teikiama Personalo valdymo skyriuje, adresu: Laisvės al. 94A, 334 kab. ir telefonu 20 74 92
Dokumentų priėmimo terminas Iki 2024-03-14

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų CV (būtina)

  Įveskite žemiau matomus simbolius

  captcha

  Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.