Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“
Pareigos logopedas 0,25 etato
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“

Savanorių pr. 236A, Kaunas

Reikalavimai  
 1. Įgytas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
 2. Logopedo kvalifikacija.
 3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas.
 4. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
 5. Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio – priešmokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėveliais.
 6. Gebėjimas dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.
 7. Darbo IKT  įgūdžiai.
 8. Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
Funkcijos  
Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatyti vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą darželyje.

Bendradarbiauti su mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, darželį aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Vadovaujantis Kauno pedagogų psichologinės tarnybos išvadomis, padėti mokytojams rengti individualius ugdymo planus dirbant su vaikais, turinčiais didelių specialiųjų poreikių;

Numatyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taikyti.

Rengti sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines programas.

Padėti specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Naudotis informacinėmis technologijomis.

Pildyti elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ ir atsakyti už duomenų tikslingumą.

Užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Taikyti savo darbe švietimo naujoves.

Dalyvauti sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir specialiųjų įgūdžių problemas.

Numatyti logopedo teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, tėvais (globėjais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.

Šviesti bendruomenę logopedo pagalbos teikimo, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulinti savo kompetencijas.

Inicijuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas bei ugdymo projektus kartu su įstaigos Vaiko gerovės komisija ir įstaigos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų specialiuosius įgūdžius.

Kitos funkcijos pagal pareigybės aprašymą.

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 įstatymu Nr. XIII-198,  atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją:

Neturint kvalifikacinės kategorijos, taikomas koeficientas: nuo 7.44 iki 7,99;

Turint kvalifikacinę kategoriją, taikomas koeficientas: nuo 7,99 iki 10,45.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą (CV);
 5. logopedo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. pažymą apie darbo stažą,
 7. sveikatos pasą, pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių pažymėjimus.
 8. pažymą iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro.
 9. buvusių darboviečių rekomendacijas (nebūtinai).
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 312335;   +37068358231

El. paštas – [email protected]

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai (8-16.30), siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected]. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentų priėmimo terminas 2023-12-31
2022-02-01

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.