Įstaigos pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“
Pareigos Kūno kultūros ugdymo mokytojas 1 etatas
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“

Savanorių pr. 236A, Kaunas

Reikalavimai  
 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Pedagogo kvalifikacija ir baigta mokomoji ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programa, atitinkanti studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą.
 3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas;
 4. Gebėjimas dirbti komandoje.
Funkcijos Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

planuoti sportinę ugdomąją veiklą;

kurti salės ugdomąją aplinką;

parinkti priemones;

ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;

dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;

sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus);

teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus vaikų kūno kultūros ugdymo klausimais;

inicijuoti ir dalyvauti bendruose įstaigos projektuose, renginiuose, darbo grupėse ir kitose veiklose;

teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant kūno kultūros užsiėmimus, metodus ir priemones atitinkamiems poreikiams;

bendradarbiauti su kitais grupėje, lopšelio-darželio ,,Linelis“ dirbančiais specialistais vaikų ugdymo klausimais;

rūpintis lopšelio-darželio ,,Linelis“ rengiamų sportinių renginių organizavimu;

kurti projektus ir juos įgyvendinti, dalyvauti bendruose darželio projektuose, atlikti ir

dalyvauti atliekant įvairius tiriamuosius darbus;

kitos funkcijos pagal pareigybės aprašymą.

Darbo užmokestis Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu patvirtintu 2018-06-29 Nr. XIII-1395, atsižvelgiant į mokytojo darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Nesuteikta kvalifikacinė kategorija 8.11-8.70

Suteikta kvalifikacinė kategorija 8.71-11.39

Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 5. mokytojo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją (jei įgyta);
 6. pažymą apie pedagoginį darbo stažą;
 7. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos išklausymo dokumento kopiją;
 8. buvusių darboviečių rekomendacijas (nebūtinai).
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis ,,Linelis“
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai Tel. 8 37 312335;  8-683 58197;

El. paštas – [email protected]

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai (8-16.30), siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected]. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentų priėmimo terminas 2023-09-29
2022-02-01

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.